Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het CoE Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan.

Met in dit programma onder anderen
Marco Snoek
Ella Duijnker
Directeur Montessorischool Steigereiland
Muriel Fukkink
NVO orthopedagoog generalist KSCD
Jonathan Richard
Jongerenwerker DOCK Bos en Lommer
Ömer Demirözcan
Docent wereldburgerschap op het Metis Montessori Lyceum & lerarenopleider Pedagogiek op de Hogeschool van Amsterdam
Jakolien Kraeima
Stafmanager Personeel RVKO Rotterdam
Daniel van Middelkoop
Thijs Roovers
Dagelijks bestuurder AOb

BEKIJK DIT PROGRAMMA VIA ZOOM. KLIK HIER VOOR DE LINK

Op deze eerste bijeenkomst, staan leraren, jongerenwerkers en jeugdzorgwerkers centraal.
Vanwege de corona-maatregelen wordt deze bijeenkomst online gehouden.

Praktijkkennis uitwisselen

Tijdens deze bijeenkomst brengen we professionals uit onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk, leidinggevenden, beleidsmakers en wetenschappers bij elkaar.
We wisselen praktijkkennis uit en gaan samen op zoek naar antwoorden en inspiratie rond de vraag wat professionals nodig hebben aan expertise en ondersteuning.

Hoe ontwikkel je de benodigde expertise?

Leraren, jongerenwerkers en jeugdzorgwerkers werken met passie om kinderen en jongeren te ondersteunen op weg naar volwassenheid en een plek in de samenleving. Vanuit de samenleving, ouders, beleidsmakers en natuurlijk de jongeren zelf zijn er hoge verwachtingen. Het ondersteunen van kinderen en jongeren in achterstandssituaties, met lage motivatie en participatie, jongeren die in de criminaliteit belanden, of kinderen die ongezond leven: hoe kun je als leraar, jongerenwerker of jeugdzorgwerker daarvoor de benodigde expertise ontwikkelen en wat mag je daarbij van je omgeving verwachten?

Programma

De bijeenkomst start met een kort vraaggesprek met Marco Snoek (Lector Leren & Innoveren en trekker van deze uitdaging binnen het Centre of Expertise Urban Education)

Korte pitch professionals

Daarna zal een aantal professionals een korte pitch houden over hun kijk op de ontwikkeling van professionals in onderwijs en opvoeding:

  • Ella Duijnker (directeur Montessorischool Steigereiland)
  • Muriel Fukkink (NVO orthopedagoog generalist KSCD)
  • Jonathan Richard (Jongerenwerker DOCK Bos en Lommer)
  • Ömer Demirözcan (leraar VO Metis Montessori Lyceum)

In kleine groepen in gesprek

Vervolgens gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek:
Welke mogelijkheden/oplossingen zie jij en wat is jouw rol hierin?

Panelgesprek

We sluiten de middag af met een panelgesprek met:

  • Jakolien Kraeima (Stafmanager Personeel RVKO Rotterdam)
  • Daniel van Middelkoop (lector Samenwerkende Professionals aan de HvA) en
  • Thijs Roovers (oud-leraar en bestuurder AOb).

Dit is de eerste van de zes bijeenkomsten die het CoE Urban Education organiseert tussen januari en april 2022 in Pakhuis de Zwijger. Centraal staan de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad. Afhankelijk van de corona-maatregelen zullen de bijeenkomsten hybride of online plaatsvinden.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we actuele projecten en gaan in gesprek met professionals uit de praktijk, onderzoekers en beleidsmakers. We presenteren uitkomsten van recente projecten. Daarnaast vormen deze bijeenkomsten een belangrijke inbreng voor toekomstige activiteiten van het CoE Urban Education.

Over het Centre of Expertise Urban Education

Het Centre of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg en opleidingen, kennisinstellingen en beleidsmakers. Door met professionals te werken aan onderzoek, praktijkontwikkeling en agendering, beogen we alle kinderen en jongeren optimale kansen te bieden.

Dit programma is ontwikkeld door