De Stad

Groenvisie Amsterdam

Hoe creëren we een leefbare stad voor mens en dier? In gesprek met Laurens Ivens over De Groenvisie 2050
maandag 8 jun, 20.30
ma 8 jun, 20.30
Online via LIVECAST

Groen is goed, groen is gezond en groen is onontbeerlijk in een steeds krapper wordende stad. Voor de flora en fauna, voor sport en recreatie, voor de verkoeling in de steeds heter wordende stad en voor het opvangen van de steeds heftiger wordende regenbuien. Maar met het bouwen binnen de bestaande stad, staat het groen vaak onder de streep als reserve. Door de gemeente Amsterdam is hard gewerkt aan een groene visie voor de stad Amsterdam. De groenvisie schetst een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe dit zich tussen nu en 2050 verder kan ontwikkelen. Wat houdt deze groenvisie precies in en welke groene initiatieven zijn er momenteel al in Amsterdam. Kijk, luister en praat mee!

Wat gaan we doen

Tijdens deze avond staat de Groenvisie 2050 van Amsterdam centraal. We gaan in gesprek met Wethouder Laurens Ivens die verantwoordelijk is voor onder andere de portefeuille Openbare Ruimte en Groen in de stad Amsterdam. Waarom heeft Amsterdam een groenvisie nodig? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dit precies doen? En hoe kunnen bewoners, ondernemers en andere partijen bijdragen aan een groene en gezonde stad? Via zoom is het mogelijk om vragen te stellen welke live worden behandeld in het progamma.

Momenteel zijn er talloze groene initiatieven en projecten in Amsterdam. Ter inspiratie zal het gesprek over de groenvisie worden afgewisseld met enkele pitches van bewoners en ondernemers. Zo zal Nicky Castricum meer vertellen over zijn Do It Yourself Vlindertuin, Norinda Fennema over Tuinen van West, Joost Janmaat en Thijs de Zeeuw over het Deltaplan Biodiversiteit, Annte Hoorn en Renate Nollen over Groenplatform Zuidoost, de kinderen van het kinderpersbureau over hun voedselbos en Ama Koranteng-Kumi over Bloei en Groei. Tot slot dagen we iedereen uit om deel te nemen aan het NK Tegelwippen.

Bekijk hieronder de uitzending over groen in de stad van Bouw Woon Leef.

maandag 8 jun, 20.30
Online via LIVECAST