Grensoverschrijdend gedrag is een wijdverbreid maatschappelijk probleem dat ook de kunst- en cultuursector niet ongemoeid laat. Precieze cijfers ontbreken maar het lijkt waarschijnlijk dat de incidenten die de laatste jaren de media bereikten slechts het topje van de ijsberg vormen. In deze sector waarin ongelijke gezagsverhoudingen dagelijkse realiteit zijn en iedereen het hoogst haalbare nastreeft, worden grenzen makkelijk overschreden. Makers zijn voor hun carrières afhankelijk van docenten, artistieke leiders en opdrachtgevers, en het opzoek gaan naar persoonlijke grenzen is de norm. Bovendien zijn veel organisaties klein en werken vele makers als freelancer, wat de klachtenbereidheid en klachtenafhandeling bemoeilijkt.

Indien u gebruik wilt maken van auditieve hulpmiddelen, kunt u deze link openen naast de livestream die te bekijken is via dezwijger.nl/live. De ondertiteling zal achteraf ook beschikbaar zijn op youtube.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wilt

Iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector, daartoe een opleiding volgt of kunst en cultuur beoefent binnen de amateurkunst zou dat op een veilige manier moeten kunnen doen. Grensoverschrijdend gedrag is een grove inbreuk op die veiligheid en heeft een enorme impact op slachtoffers.” – Kristel Baele, voorzitter van de Raad van Cultuur.

Dit moet daarom hoog op de agenda vindt Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur. En daarom wil ze met de sector en experts in gesprek. Hoe groot is het probleem werkelijk? Wat is de impact op de slachtoffers? Waar kunnen slachtoffers terecht en wat gebeurt er met hun meldingen? Hoe zou een op de sector toegespitste aanpak eruit moeten zien? En welke rol moet de Gemeente hierin spelen.

Na twee bijeenkomsten op 16 november en 7 december gaat wethouder Meliani op 18 januari met de sector in gesprek over de gewenste aanpak.