Nederland voert al jaren een actief mengbeleid door wijken met veel sociale huurwoningen diverser te maken.​ Dit wordt nagestreefd door midden​ & hoge segment huur en koopwoningen toe te voegen. En met succes, oude achterstandswijken worden hot. Woningen en straten worden opgeknapt door de toestroming van economisch kapitaal en nieuwe bedrijvigheid ontpopt zich razendsnel. Echter​, de huidige bewoners voelen zich do​or de sterk stijgende woningprijzen en snel veranderende leefomgeving uitgesloten van deze opwaardering. Ze ervaren een verlies van de ziel van de wijk of worden zelf verdrongen. Wat zijn exact de effecten ​van gentrificatie? En op welke manier zijn de nadelige effecten te verzachten? Tijdens deze tweedelige serie gaan we hierover in gesprek.

Onlangs gaf Minister Van Veldhoven aan dat een betere mix van bewoners in achterstandswijken noodzakelijk is ​om de leefbaarheid te verbeteren. Dit mixen moet echter met grote zorg gebeuren om te ​bereiken dat ook de huidige bewoners en ondernemers van de wijk profiteren.​

Tijdens deze tweede editie blikken we kort terug op de effecten van gentrification en gaan we op zoek naar oplossingen om de nadelige effecten van gentrification te verzachten.

  • De Kolenkitbuurt in Amsterdam stond bekend als één van de slechtste wijken in Nederland. Verschillende ingrepen zijn ingezet om de wijk op te waarderen waaronder het nieuwbouw project Rhapsody, waarbij buurtbewoners actief werden betrokken. Architect van Rhapsody Bart Mispelblom Beyer vertelt ons meer.
  • Fouad Lakbir is verhalenverteller, oprichter van Shokkin’ Group Netherlands en actief als beheerder en wijkverbinder bij Rhapsody. Met hem gaan we in gesprek over hoe hij de Kolenkitbuurt heeft zien veranderen en zijn rol als buurtverbinder.
  • Chantal Robbe is senior adviseur gebiedsontwikkeling bij Stadskwadraat en vertelt meer over het begrip Gentlyfication als combinatie van een inclusieve stad en gebiedseconomie. Wat houdt dit precies in en hoe kunnen we de theorie in de praktijk brengen?
  • Thomas van Leeuwen is partner bij ontwerp- en ontwikkelbureau D/Dock. Hij vertelt ons meer over het concept Impact Development. Hoe kan de vastgoedsector bijdragen aan een verschuiving naar een sociaal duurzame samenleving?
Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
Thirza Tiel
Stagiair De Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Maurice Seleky
Auteur, Moderator, Podcasthost
Mediapartner
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.