De huidige crisis zal impact hebben op de gehele ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Op welke manier en in welke orde van grootte de verschillende domeinen in de ontwikkelketen worden getroffen is nog niet bekend. Om in deze onzekere tijden het hoofd boven water te houden en ontwikkelingen gaande te houden, treffen veel organisaties maatregelen. Welke signalen uit de sector zijn er momenteel zichtbaar? Welke lessen kunnen we trekken uit de vorige crisis? En wie is er nu aan zet? In gesprek met bouwers, ontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers over de toekomst van gebiedsontwikkeling.

Tom Daamen is directeur stichting kennis gebiedsontwikkeling en Associate Professor Urban Development aan de TU Delft. Aan de faculteit Bouwkunde geeft hij leiding aan het Urban Development Management (UDM) team; een groep talentvolle wetenschappers die op gedreven wijze studenten en professionals helpt begrijpen hoe gebiedsontwikkeling werkt en wat erbij komt kijken om vitale en duurzame stedelijke gebieden te creëren. Hij doet momenteel onderzoek naar de effecten van corona voor de praktijk gebiedsontwikkeling en vertelt hier tijdens deze avond meer over.

Carolien Schippers is Directeur Grond en Ontwikkeling bij de Gemeente Amsterdam en heeft gebiedsontwikkeling en transformatie in haar portefeuille. Eerder was zij werkzaam als landelijk manager huisvesting bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en waarnemend directeur ontwikkeling bij het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (Rvob). We gaan met haar in gesprek over wat de coronacrisis betekent voor de ontwikkeling van Amsterdam en hoe we ervoor zorgen dat ontwikkelingen niet stilvallen.

Ronald Huikeshoven is directievoorzitter bij gebiedsontwikkelaar AM. Naast zijn directiefunctie bij AM is hij voorzitter van het bestuur van het architectuurinstituut ‘ABC’ in Haarlem, alsmede bestuurslid van ‘ULI Nederland’ en lid van de redactieraad ‘Gebiedsontwikkeling.nu’. Hij is verantwoordelijk voor een groot aantal ontwikkelingen door het hele land, waaronder de Bijlmer Bajes in Amsterdam. Hoe gaat hij als ontwikkelaar om met de onzekere situatie, welk effect heeft dit op de gehele keten en waar ziet hij kansen?

Desirée Uitzetter is directeur gebiedsontwikkeling bij ontwikkelaar BPD en voorzitter van de projectontwikkelaars vereniging NEPROM. Eerder was zij partner bij de Stec Groep en projectdirecteur bij BNG gebiedsontwikkeling. Hoe zorgen zij dat de ontwikkelingen door blijven gaan als één van de grootste ontwikkelaars van Nederland?

Robert Kohsiek is directeur en medeoprichter van ontwikkelaar Wonam en richt zich vooral op de ontwikkeling van huurwoningen in het middensegment. Aangezien ze zich voor lange termijn committeren aan een gebied zijn ze op verschillende manieren maatschappelijk betrokken door te investeren in de leefomgeving. Welke signalen vangt hij momenteel op uit de ontwikkelsector?

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Susanne Heering
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.