Door de weersomstandigheden kan dit programma vanavond helaas niet plaatsvinden. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Hou deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven.

Het lijkt erop dat Rusland zich op het geopolitieke toneel een identiteit toeëigent waarmee niet meer valt te praten. De vraag die daarom tijdens deze avond centraal staat is met welk filosofisch Rusland we vandaag de dag nog wel in gesprek kunnen. In welke filosofie kunnen zowel wij, als mensen in het Slavische Oosten ons het beste verdiepen om maatschappelijke binding vorm te geven en weerstand te bieden aan de oorlogszucht die momenteel heerst? Over deze vraag gaan we in gesprek met Victor Kal en Pascal Huiting.

Over de sprekers

Victor Kal was van 1994 tot 2022 universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de UvA. Hij is de auteur van ‘De list van Spinoza: de grote gelijkschakeling’ (Prometheus 2020) en van ‘Poetins filosoof: Alexander Doegin’ (Prometheus 2023). In het laatstgenoemde boek laat hij zien hoe Doegin (onder verwijzing naar een reeks van West-Europese denkers) een reactionaire filosofie ontwikkelt die de Euraziatische expansie van Rusland moet legitimeren.

Pascal Huiting is theoloog, filosoof en promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel doet hij vergelijkend onderzoek naar het werk van de filosofen Kierkegaard en Solovjov. Deze 19e-eeuwse denkers zagen een snel veranderende wereld om zich heen en probeerden daar beiden een antwoord op te formuleren waarin filosofie en religie elkaar op een zinnige manier aanvullen.

Dit programma is ontwikkeld door