We zijn niet de kroon op de evolutie, we hebben ons vergist. Verblind door een eeuwenoude Bijbelse traditie die ons heeft wijsgemaakt dat wij in Gods evenbeeld geschapen zijn om te heersen over al wat op aarde leeft, zijn wij gaan geloven dat wij de kroon op de evolutie zijn. Maar het is niet waar. We zijn één van de laatst op aarde verschenen diersoorten. Kunnen we daarom onszelf gaan zien voor wat we zijn: een jonge soort, een debutant te midden van al wat leeft?

In zijn boek En nu? betoogt Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen dat we zouden moeten oefenen in het loslaten van de controle, accepteren dat we die nooit gehad hebben en onze eigen onwetendheid te beschouwen als een intellectuele deugd. Samen met componist en schrijver Merlijn Twaalfhoven en ritueel kunstenaar Gienke Deuten bespreken we hoe we als mens deze andere mentaliteit zouden kunnen omarmen. Niet alleen als gedachte-experiment, maar ook in de praktijk. Hier kunnen kunstenaars een belangrijke rol spelen. We onderzoeken de voorwaarden voor gedragsverandering, de mogelijkheid om de kunstenaar in jezelf wakker te maken en onwetendheid te omarmen als een intellectuele deugd.

Over de auteur

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Met ‘Laat je niets wijsmaken‘ won hij de Socrates-wisselbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende filosofieboek. In 2019 verscheen bij ISVW Uitgevers Gevormd of vervormd?, zijn succesvolle pleidooi voor ander onderwijs.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Laura Janszen
Producent