Na haar boek “Van wie is de stad” over Amsterdam, trok auteur en sociaal geograaf Floor Milikowski het land in. In dorpen en steden als Delfzijl, Emmen en Geleen sprak ze met bestuurders en bewoners over de groeiende kloof tussen bloeiende steden als Amsterdam en Eindhoven en plekken die de slag hebben gemist. In deze LIVECAST deelt Milikowski haar analyse. En wat kunnen we doen om de kloof te verkleinen?

Over het boek
In ‘Een klein land met verre uithoeken’ schetst geograaf en journalist Floor Milikowski een uiterst treffend tijdsbeeld van dorpen en steden. Bewoners en bestuurders zijn op zoek naar houvast in een veranderd land. In Nederland groeit de kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden. Op andere plekken krimpt de bevolking en moeten ziekenhuizen en scholen hun deuren sluiten. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders. Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter. Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen?

Wat gaan we doen?
In het eerste deel van het programma maken we met Floor Milikowski een kleine reis door Nederland. Wat zag ze in plaatsen als Emmen, Delfzijl en Heerlen? Moet je krimp omarmen of moet je de strijd juist aangaan? En kan de kloof tussen de bloeiende steden en krimpende gemeentes nog worden gedicht?

In het tweede deel van het programma richten we de blik om Amsterdam en ommeland. Hiervoor schuift naast Milikowski Annius Hoornstra aan. Hij was eerder adjunct-directeur bij de afdeling Grond & Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en is nu concerndirecteur bij de gemeente Zaanstad. ‘Amsterdamhaat is verklaarbaar,’ zei Milikowski eerder Het Parool. Heersen die gevoelens ook in Zaanstad, de klein buurman die bijna opgegeten wordt door Amsterdam, maar tegelijkertijd stevig vasthoudt aan zijn eigen identiteit?

Dit programma is ontwikkeld door
Daan Dekker
Programmamaker Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Daan Dekker
Schrijver
ProgrammareeksUrban Books

Deze reeks gaat over boeken die gaan over over steden, stedelingen, stedelijk gebied, stedelijke ontwikkeling en alles dat nog meer in de ruimste zin van het begrip met de stad te maken heeft. Met Amsterdam, maar ook met andere steden rond de wereld. Elke editie heeft een ander onderwerp binnen het thema. De programma's worden aangevuld met bijvoorbeeld een interview met een schrijver, een debat met experts rond het onderwerp van de besproken boeken of een lezing door een gastspreker.