De studiebeurs is terug, maar daarmee zijn de financiële tegenslagen van de ‘pechgeneratie’ nog niet verholpen. Sterker nog, deze generatie staat met eennul achter wanneer zij klaar zijn met hun studie: uitzichtloosheid op de woningmarkt, flexcontracten en een continue confrontatie met de klimaatcrisis en wereldwijde spanningen. Daarbovenop komt dan nog een torenhoge studieschuld met een recentelijke renteverhoging als kers op de taart. Nog voor het leven van studenten goed en wel is begonnen, zit je al diep in de schulden. Studeren is voor deze generatie inherent verbonden aan een rente op je toekomst. Tot zover een leven lang leren. Ondanks deze realiteit bestaat deze ‘pechgeneratie’ uit een groep jonge mensen, vol kennis, talent en levenslust. Met alles wat er over deze levens en hun toekomst wordt gezegd, geschreven en bepaald, is het tijd om samen te komen en het over hun eigen toekomst te hebben. Hoe zorgen zij samen voor een weerbare toekomst?

Over de sprekers

Kimberley Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad en het SER jongerenplatform. Vanuit deze posities zet ze zich in voor de belangen van jongeren en maakt ze zich hard voor jongerenparticipatie. Als strateeg, verbinder en bedenker gelooft ze in de enorme impact die jonge mensen samen kunnen hebben en werkt ze aan haar missie van het bevorderen van kansengelijkheid en lange termijn denken.

Pieter Slaman is universiteits- en onderwijshistoricus aan de Universiteit Leiden. Hij schreef “In de regel vrij. 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap.”, “De glazen toren. De Leidse universiteit 1970-2020” en “Staat van de student. Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studiefinanciering in Nederland.”.

Veerle Schyns is freelance journalist en schreef in november voor Follow the Money het artikel “Geen beter onderwijs, wel hogere studieschuld: zo zijn studenten met het leenstelsel in de kou gezet.”, waarin ze de geldstromen in het onderwijs tijdens het leenstelsel onder de loep nam.

Puck Verdugt is vierdejaars student Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Dit jaar studeert zij af op het onderwerp studentprotest. Haar onderzoek begon met de relatie tussen studenten en woke. Later kwam ze in contact met de LSVb en richtte ze zich op de houding van studenten toen en nu waarbij ze zich toespitst op de actiebereidheid en solidariteit onder studenten.

Lily George heeft zich vanuit haar positie als bestuurslid bij ASVA al lange tijd ingezet voor de pechgeneratie. Onder andere in samenwerking met organisaties als #Nietmijnschuld en de LSVb. Een van haar portefeuilles bij ASVA is studentenwelzijn, hiervoor helpt ze mee met doen van onderzoek en organiseren van evenementen rond dit thema.

Yasmin Ait Abderrahman is voorzitter van FNV Young & United. Vanuit deze positie zet ze zich op allerlei verschillende manieren in voor de economische positie van jongeren. Zo is ze vanaf het begin betrokken geweest bij de campagne voor de afschaffing van het leenstelsel. Momenteel houdt ze zich bezig met zaken als stagevergoeding problematiek, pensioen van jongeren en het afschaffen van het jeugdloon.

Dit programma is ontwikkeld door
Emma Boonstra
Stagiair programmamaker Sociale stad en Tegenlicht meet up
De moderator van dit programma is
Julia Muller
Cultural Programmaker and Researcher