Tijdens dit programma presenteert Peter van Assche het Essay over De duurzame ontwerpopgave. Hij vertelt wat het oplevert als je anders over de duurzame opgave nadenkt. Welke nieuwe systemen, vormen en typologieën zijn dan mogelijk? Wat betekent dit alles voor de toekomst en de verschijningsvorm van de stations en het spoor? En vooral: hoe kan het oproepen tot verwondering.

Ontwerpers, studenten en systeemdenkers reflecteren vervolgens in korte pitches op deze vraagstukken. Tot slot willen we aan het einde van dit programma een nieuw perspectief op de ontwerpopgave voor stations te schetsen.

Elke ochtend tijdens ProRail op de week van de circulaire economie beginnen we met een column, vandaag De juiste mensen door circulair ambassadeur bij ProRail, Katja Nelissen.

DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Tijdens de Week van de Circulaire Economie, van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari 2021, biedt ProRail van maandag t/m vrijdag een online programma aan met webinars over de vraag “Wat is de duurzame en circulaire toekomst van het Nederlandse spoor?” Samen met Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat geven we in vijf ochtenden inzicht in het circulaire denken en doen van de Nederlandse spoorsector.

© ProRail

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Indira van ’t Klooster
Director Arcam