Deze avond is verzet ivm de huidige maatregelen rondom Corona. We komen zsm terug met een nieuwe datum. Als je al aangemeld bent ontvang je vanzelf een update hierover.
Met de komst van nieuwe bewoners verandert de inrichting van veel ‘buitengebieden’ van Nederland volop. Waar voorheen voornamelijk boeren hun koeien lieten grazen, breidt de verstedelijking zich uit naar deze gebieden. Zo ook in Amstelland: het gebied rond de rivier de Amstel onder de rook van Amsterdam. Een open en groen gebied met in het hart de Ronde Hoep-polder.

De Ronde Hoep

Wat gebeurt er met een gebied als oud en nieuw naast elkaar wonen? Met het documentaire fotoproject ‘De Ronde Hoep in beweging’ laat Sandra Hazenberg zien hoe de inrichting van het landschap door de komst van nieuwe bewoners kan veranderen. In het Amstelland strijkt een nieuwe generatie neer die andere keuzes maakt dan de oorspronkelijke bewoners wat comfort en levensstijl betreft, en die zich het gebied langzaamaan toe-eigent. Zo worden grote, dure villa’s gebouwd met aangelegde en keurig onderhouden tuinen.

De fotoserie ‘De Ronde Hoep in beweging’ laat zien hoe ‘nieuw’ zich naast ‘oorspronkelijk’ ontwikkelt en wat de invloed is op de inrichting en het gebruik van landschap en omgeving. Het verhaal speelt zich af in het Amstelland, maar eenzelfde ontwikkeling vindt plaats door heel Nederland heen. De observerende beelden nemen je mee naar het gebied en leggen vast hoe mensen zich tot elkaar en het landschap verhouden.

Sandra Hazenberg

Documentair fotograaf Sandra Hazenberg laat het leven van alledag zien voordat het verdwijnt. Ze ziet betekenis in de ‘gewone’ mens en het ‘gewone’ bestaan in relatie tot de voortschrijdende tijd. Van de verhalen van mensen en hoe ze leven probeert zij een stukje te vangen en te documenteren. Ieder mens krijgt vorm door zijn of haar omgeving en door de verschillende sociaal-maatschappelijke groepen waar hij of zij deel van uitmaakt, bijvoorbeeld binnen het gezin, als bewoner en met leeftijdsgenoten. Door het zichtbaar maken van ieders verhaal vraagt Sandra aandacht voor deze mensen, en verbindt hen met hun omgeving en de sociale groepen waarin zij zich bewegen. Haar fotografie-projecten kenmerken zich door een lange, intensieve weg die afgelegd wordt om diepgang te bereiken.

Dit programma is ontwikkeld door
Ewa Scheifes
Programmamaker Creatieve Industrie