Bosbranden in Spanje en Frankrijk, overstromingen in Italië en Limburg – de klimaatcrisis grijpt om zich heen. Europa komt jaarlijks meer dan 500 miljard euro tekort aan klimaatinvesteringen. Dit jaar beslissen de regeringsleiders over nieuwe Europese begrotingsregels. Traditioneel staat het zuinige Noorden tegenover het met schulden beladen Zuiden. Ditmaal is er echter een gedeeld belang: dat alle landen voldoende kunnen investeren om klimaatverandering tegen te gaan. Het is cruciaal dat alle lidstaten voldoende ruimte hebben om de noodzakelijke investeringen te doen. Wat betekent dat voor de Europese begrotingsregels? Dat presenteren leden van het Sustainable Finance Lab en maatschappelijke organisaties vanavond. Welke begrotingsregels helpen landen een sociaal en duurzame transitie te realiseren? Een avond waarop experts, maatschappelijke organisaties en politici met elkaar in gesprek gaan over een groen begrotingspact voor Europa.

In het eerste deel zullen hoogleraar Mark Sanders (Universiteit van Maastricht) en SFL-onderzoeker Sara Murawski ingaan op de impact van klimaatverandering op overheidsbegrotingen en hoe begrotingsregels daar rekening mee kunnen houden.

Vervolgens is het woord aan het maatschappelijk middenveld, waarbij Tuur Elzinga (FNV), Marlolein Demmers (Natuur & Milieu), Dieuwertje Wallaart (Jonge Klimaatbeweging) en Edward Feitsma (VNO-NCW) hun visie geven op de vraag welk begrotingsbeleid nodig is om het welzijn van jongeren, werknemers, bedrijven en de natuur te waarborgen. In het laatste panel is het woord aan de politiek, waarbij Tom van der Lee (GroenLinks) en Afke Groen (Van Mierlo Stichting) voorstellen bespreken voor een groen, sociaal en democratisch begrotingsbeleid. Kees Vendrik (Nationaal Klimaat Platform) sluit de avond af.

ProgrammareeksSustainable Finance Lab

Programma's over de weg naar een nieuwe, duurzame economie in samenwerking met het Sustainable Finance Lab.