In het nieuwe hoofdlijnenakkoord staat bij de aanpak van de wooncrisis onder andere het doel: “Het wegnemen van juridische en financiële belemmeringen voor een nieuwe derde sector: coöperatief wonen.” Met wooncoöperaties nemen bewoners gezamenlijk verantwoordelijkheid over de huisvesting en hun woonomgeving. Ondanks de financiële en beleidsmatige obstakels én het feit dat het opzetten van een wooncoöperatie tijd en energie vraagt van de toekomstige bewoners, zien we een groeiende beweging van succesvolle coöperaties in Nederland. En dat is nodig, want de coöperatieve vorm van wonen is veel meer dan huisvesting voor gedreven mensen. Het kan de stedelijke woningmarkt transformeren met de juiste middelen.
Wat is er nodig om de belemmeringen weg te nemen, zodat coöperatief wonen daadwerkelijk een derde sector kan worden? In dit programma gaan we in gesprek met beleidsmakers, financiers en de leden van (toekomstige) wooncoöperaties zelf over het huidige beleid en passende oplossingen.

 

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.