De Bijlmer is een begrip in heel Nederland. Vaak berust die bekendheid op de negatieve kanten van deze ‘buitenwijk’, waar inmiddels meer dan 90.000 mensen wonen met hun eigen kwaliteiten, ambities en verwachtingen. De Omgevingsvisie van Amsterdam schetst een hoopvolle toekomst: “In Bijlmer-West worden de komende jaren tienduizenden nieuwe woningen gebouwd, met behoud van de werkfunctie. De bestaande werkgebieden hier veranderen in een heel nieuw stuk stad, met levendige straten en volop groen en voorzieningen, zoals sterke ov-verbindingen.” Maar de belangrijkste verandering is dat de Bijlmer niet langer gezien wordt als een buitenwijk, maar als een stadswijk. Je woont er in Amsterdam!

De Academie voor Bouwkunst stelt dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, want de uitdagingen van vandaag de dag zijn groot en complex. Onze wereld is in transitie: klimaatverandering, bevolkingsgroei in steden en de opkomst van nieuwe economieën. Dit vereist een fundamentele verandering in de manier waarop we onze samenleving vormgeven.

De drie masterstudenten Landschapsarchitectuur/Stedenbouw Reinier Gramsma, Mike Wissing en Daniël van Eck presenteren hun visie op de toekomst van Amsterdam Zuidoost en de architecten/stedenbouwkundigen Lyongo Juliana, Wouter Pocornie en Northon Flores Troche reflecteren op hun werk.

Reinier Gramsma

 1. Een Bijlmer kenmerkt zich door gebouwen, gras en bomen.

Amsterdam Zuidoost is te typeren als een stadswijk waar weinig te beleven valt. Dit ligt ook aan de ongedefinieerde inrichting van de openbare ruimte. Deze gebouwen en grasvelden zorgen voor hittestress, droogte, wateroverlast bij piek regenbuien.

 1. De Bijlmer heeft alle ruimte voor een nieuw ecosysteem.

Dit houdt in dat een nieuw landschap kan ontstaat, dat voorziet in ecologische behoefte door middel van natuur inclusief ontwerpen.

 1. Een consequente groenstructuur is vereist.

Ook wordt duidelijk dat moet worden ingezet op een synergie van bestrating, water en een rijk assortiment aan beplanting, om zowel het gebruik door mensen, dieren als natuur een plaats te geven.

Mike Wissing

 1. De opgaven waar Amsterdam voor staat vereisen grootschalige ingrepen.

Zuidoost biedt daarvoor letterlijk en figuurlijk ruimte. Ruimte voor wonen, werken en recreëren, maar zeker ook ruimte voor belangrijke transities.

 1. In mijn onderzoek worden alle middelen ingezet om infrastructurele barrières te doorbreken en het stedelijk leven te doen opbloeien.
  De Karspeldreef wordt een Esplanade voor voetgangers met daaraan ruimte om te verdichten. Een herkenbare ingreep met een overtuigende identiteit die de kwaliteiten van een volwaardige stad creëert.
 2. Door stad te ontwikkelen op de juist plek worden omliggende buurten uit hun isolement gehaald.

De buurten in Zuidoost negeren hun omgeving. Door met een krachtige interventie te verdichten aan de randen van deze buurten krijgen ook zij een nieuwe impuls.

Daniël van Eck

 1. Het is een terechte wens van Amsterdam om een inclusieve samenleving te bewerkstelligen.

Uit onderzoek blijkt, dat het verwezenlijken van een inclusieve samenleving veel meer is dan alleen breder aanbod van woningtypologieën realiseren.

 1. Zuidoost is vooral te zien als een gebouwde stad, die als gevolg van de grootschaligheid de menselijke maat mist.

Mijn onderzoek richt zich daarom op het toevoegen van levendigheid in de wijk en op straat. Dit is de eerste stap naar het komen tot een leefbare stad.

 1. Mijn onderzoek gaat er van uit dat ontmoetingen alleen op lage verplaatsingssnelheden plaatsvinden, bijvoorbeeld fietsend maar eigenlijk nog beter lopend.

In mijn voorstel wordt langs de fietsroutes bebouwing toe gevoegd, zodanig dat deze een relatie aangaat met de openbare ruimte en zodoende de menselijke maat toevoegt aan de wijk.