Of het nu gaat om vraagstukken rondom grensoverschrijdend gedrag, klimaatverandering of beeldvorming, bij alles wordt urgentie gevoeld dat het anders moet, maar hoe dan? Bestaande systemen worden overvraagd én er wordt vrijwel geen tijd genomen om patronen te bevragen. Juist nu is het tijd voor een aanpassing. Het inzetten van creatieve processen kan bewustwording en inzicht geven, waardoor onze zienswijze en gedrag wordt aangepast. Door kennis te maken met creatieven, wordt een ander perspectief ter inspiratie aangeboden. Tijdens dit programma zullen wij verschillende perspectieven aanreiken die tot de verbeelding spreken, waardoor een aanzet tot nadenken wordt gemaakt, en waarmee een eerste stap is gezet.

Over het programma

Wie zijn eigen creativiteit beter doorgrondt, kan deze gerichter inzetten. Creativiteit gaat over het vormen van een visie, het krijgen van inzicht om zo meer grip te krijgen op de ontwikkeling van jezelf, je dienst of organisatie. In dit tijdsgewricht hebben we de inzet van de creatieve processen nodig om mogelijkheden te onderzoeken, niet alleen voor de kunsten maar ook voor de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

Over de sprekers

Daniëlle Wanders heeft het boek Creatieve Processen net op de markt gebracht en geeft inspiratielezingen over de waarde van creativiteit. Daarnaast coacht ze op individuele basis en in teamverband, over de creatieve processen en het eigen vermogen.

Christine Boland is trendanalist en relevantiefilter en richt zich op het vroegtijdig opsporen van culturele, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen, en het beoordelen van hun impact op de mens. Ze slaagt erin om uit een overvloed aan informatie de belangrijkste trends te identificeren en te definiëren. Door deze ontwikkelingen en trends in consumentengedrag te vertalen, biedt ze bruikbaar advies om de doelgroep beter te begrijpen en te bereiken.

Titia Ex, de visuele lichtsculpturen van Titia Ex reageren op veranderingen in licht en donker. Daarmee weerspiegelen ze de verschillende stemmingen gedurende de dag en nacht. Ze zijn daardoor dynamisch, beweeglijk en interactief van karakter. Licht heeft een diepgaande impact op mensen. Het dag- en nachtritme beïnvloedt ons welzijn, het belang van licht of juist de afwezigheid ervan wordt vaak functioneel benaderd, terwijl het een integraal deel uitmaakt van elke ervaring en begrip van de wereld om ons heen. Via licht-sensitieve wandelingen verkent Titia Ex de impact van de dag-nacht cyclus op onze leefomgeving. Het brengt licht naar voren als een bron van energie, tijd en ruimte.

Lotte Vergouwen is programmaleider van HKU Creative Transformation Platform. Dit platform is een tussenruimte waar organisaties uit de praktijk, overheidsinstellingen, onderwijs en onderzoek elkaar kunnen ontmoeten om samen te leren, experimenteren en groeien in participatief ontwerp(end onderzoek).

Maike Popma werkt vanuit de VNG, vereniging Nederlandse Gemeenten als adviseur bij de Dutch Sociatal Innovation Hub. Deze Hub versterkt de interregionale samenwerking in de publieke sector rondom data en digitale technologie. We richten ons op mensgerichte oplossingen voor klimaat neutrale steden, gezonde bodem & biodiversiteit en klimaatadaptatie. Maatschappelijke innovatie is essentieel om deze uitdagingen te overwinnen.

Willeke van den Berg
is student Design for Change and Innovation aan de HKU, met affiniteit voor spoken word, performance en dans.