ProRail heeft zich ten doel gesteld ervoor te zorgen dat alle stations in Nederland in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te realiseren zijn nieuwe producten en nieuwe grondstoffen nodig. Dit lijkt in strijd met de ambitie om in 2050 circulair te worden. Op dit moment is nog onbekend wat er met sommige producten mogelijk is als ze aan einde van hun levensduur zijn. Ook weten we nog niet of de technologie over 25 jaar nog hetzelfde is. Hoe voorkomen we dat we nu kostbare grondstoffen opmaken en in de toekomst een afvalberg creëren? Is het eigenlijk wel mogelijk om op een circulaire manier energieneutraal te worden en wat kan ProRail hier zelf doen?

In deze Livecast gaan we in op het geschetste dilemma en daarbij wordt een ‘zonnepaneel’ centraal gesteld als symbool voor de nog niet circulaire producten die nodig zijn voor de energietransitie. ProRail bespreekt met een aantal gasten uit verschillende vakgebieden de uitdagingen bij het verbeteren van de circulariteit van zonnepanelen en de kansen voor ProRail bij de toepassing van zonnepanelen in een station. Het begrip circulariteit is hierin breder dan het zonnepaneel zelf en de grondstoffen die hierin gebruikt zijn. Het gaat ook om de losmaakbaarheid, de repareerbaarheid, de levensduur van het product en alles wat ProRail als opdrachtgever kan doen bij het inkopen, beheren en uiteindelijk afschrijven van de zonnepanelen.

DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Tijdens de Week van de Circulaire Economie, van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari 2021, biedt ProRail van maandag t/m vrijdag een online programma aan met webinars over de vraag “Wat is de duurzame en circulaire toekomst van het Nederlandse spoor?” Samen met Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat geven we in vijf ochtenden inzicht in het circulaire denken en doen van de Nederlandse spoorsector.

© ProRail

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Bahram Sadeghi
Schrijver/ Moderator