Amsterdam Zuidoost groeit en ArenAPoort groeit mee. Dit kleurrijke en soms verouderde centrumgebied staat aan de vooravond van een ware metamorfose. ArenAPoort verandert de komende jaren van een kantoren- en entertainmentlocatie naar een dynamische stadswijk waar wonen, werken en uitgaan centraal staan. Hoe maken we van ArenAPoort hét stadshart voor heel Zuidoost? Waar wordt er gebouwd? En wat betekenen dit voor bewoners, bezoekers en winkeliers in de ArenAPoort?

Wat gaan we bespreken?

Begin 2021 wordt de ontwikkelstrategie met bijbehorend Investeringsbesluit voor ArenAPoort vastgesteld. Hierin staat in welke richting ArenAPoort de komende jaren verder ontwikkelt, en hoe we het gebied leefbaar houden. Tijdens deze online bijeenkomst wordt de strategie toegelicht.

We gaan in gesprek met Dirk de Jager, stadsdeelbestuurder in Zuidoost, over de visie voor de ontwikkelingen in het ArenAPoort gebied. Dimitri Frenken heeft meegewerkt aan het vormgeven en het proces van het maken van de ontwikkelstrategie. Hij zal in het programma uitleggen wat er tot nu toe is gebeurd in aanloop naar de ontwikkelstrategie en wat er mee zal gebeuren in de toekomst. Chris Konijnenburg is planoloog en zal in het programma o.a. toelichten welke keuzes er zijn gemaakt met betrekking tot het toevoegen van groen, het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en afvalverwerking. Jasper Pijls zal vanuit stedenbouwkundig perspectief de ontwikkelstrategie toelichten en onderwerpen bespreken zoals wonen, winkelen en toegankelijkheid. Bas Buvelot zal dieper ingaan op de plannen van CBRE om te investeren in het verbeteren van de Amsterdamse Poort. Eden Berhane zal als omgevingsmanager in het gebied toelichten hoe er tijdens de nieuwe ontwikkelingen samengewerkt gaat worden met huidige bewoners en winkeliers. En hoe de informatievoorziening naar de huidige gebruikers van het gebied zal verlopen.

U kunt de ontwikkelstrategie ook online lezen en tot 24 december aan de gemeente laten weten wat u ervan vindt. Deze reactie worden verwerkt voordat het begin 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Kijk hier voor meer informatie.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Liz van Blitterswijk
Programmamaker Ruimtelijke Stad
Lisan Klop
Programmamaker Pakhuis de Zwijger
Mediapartners
ProgrammareeksZuidoost Groeit

Zuidoost ontwikkelt zich in rap tempo. Met het plan om circa 40.000 woningen te bouwen tot 2040 en daarbij horende voorzieningen zoals scholen, winkels, horeca, uitgaansgelegenheden, zorg, sportvelden en parken groeit dit stadsdeel enorm. Tijdens deze reeks voeren we gesprekken over de fysieke ontwikkelingen in en rondom dit stuk Amsterdam. Wat betekenen al deze nieuwe ontwikkelingen voor de bewoners en ondernemers van Zuidoost? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Zuidoost de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen? Luister en praat mee.