We willen een leefbare, gezonde, veilige, welvarende en betaalbare stad met voldoende groen op loop- en fietsafstand. Maar met de prognose dat er de komende 30 jaar 150.000 woningen, 200.000 banen en 300.000 bewoners bij komen is een langetermijnvisie noodzakelijk om aan deze behoeftes te voldoen. Onlangs is de ontwerp-Omgevingsvisie 2050 vastgesteld die laat zien dat het kan. Hoe ziet de Amsterdamse Omgevingsvisie 2050 eruit? Wat betekent deze visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam? En wat ontbreekt er nog aan en mag absoluut niet over het hoofd worden gezien? Praat en denk mee!

Marieke van Doorninck is wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam. Ze houdt zich bezig met ruimtelijk ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie. Als wethouder is zij verantwoordelijk voor het opstellen van de Omgevingsvisie 2050. Tijdens dit programma zal zij de omgevingsvisie toelichten.

Imane Valk is de oprichter en lid van Jong Plein ’40-’45, waar ze zich samen met andere kinderen tussen de 8 en 14 jaar inzet voor de buurt. Imane zet zich in voor een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen. Dit zijn thema’s die ook centraal staan in de Omgevingsvisie 2050. Imane zal een bijdrage leveren door te praten over het Amsterdam van de toekomst, dat bestemd is voor de kinderen van nu.

Emiel Reiding is directeur van de Metropoolregio Amsterdam en was eerder directeur Nationale Omgevingsvisie. De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Hij zal vanuit zijn ervaring met de NOVI en zijn huidige rol binnen de MRA reageren op de Amsterdamse omgevingsvisie 2050.

Glainess Adely Copra maakt deel uit van de vrouwenadviesraad WomenMakeTheCity. Deze kiesraad denkt mee over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Glainess maakt zich hard voor meer vrouwelijk perspectief in de ruimtelijke ordening. Als bewoner van stadsdeel Zuidoost zal zij onder andere ingaan op het meerkernige beleid, waarbij wordt gefocust op het ontwikkelen van stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

Kees Noorman is directeur van ORAM – Ondernemend Amsterdam. Als grootste zakelijke netwerk in de metropoolregio Amsterdam verbindt ORAM ondernemers met elkaar. Hoe gaan de ruimtelijke plannen uit de Omgevingsvisie 2050 ondernemers in de metropoolregio beïnvloeden?

Thea de Vries is secretaris-directeur bij de Vervoerregio Amsterdam. Haar taak is het beheren en verbeteren van het vervoerssysteem in de metropoolregio Amsterdam. In een stad die meer zal verdichten, steeds meer regionaal wordt en waar een duurzaamheidsslag moet worden gemaakt zal het openbaar vervoer enorm moeten veranderen. Hoe ziet de Vervoerregio Amsterdam deze uitdaging?

Farid Tabarki is futuroloog en founding director van Studio Zeitgeist. Als trendwatcher biedt hij inzichten in grote maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen en brengt daarin structuur aan. De ontwikkelingen die de stad de afgelopen 30 jaar heeft gezien zijn enorm en de komende 30 jaar zal de stad weer compleet veranderen. Hoe moet de stad zich voorbereiden op de toekomst?

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker De Ruimtelijke Stad
Bas de Zwart
Junior Programmamaker Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Maurice Seleky
Auteur, Moderator, Podcasthost
Mediapartners
ProgrammareeksTalk of the Town

In deze maandelijkse talkshow werpen we licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam en buigen we ons samen met politici, ontwerpers, bouwers, bewoners en ondernemers over diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam en haar omgeving.