Aardpeer, samen voor grond wordt gelanceerd. Wij vieren groot feest! Aardpeer streeft naar radicale verandering van de landbouw. Betaalbare toegang tot grond is hiertoe een belangrijke sleutel. Aardpeer is een beweging die iedereen, individuen en organisaties, in staat stelt om de komende 7 generaties van een houdbaar perspectief te voorzien: een gezonde aarde, een gezonde economie, een verbonden gemeenschap en gezonde voeding. De lancering is ook het moment waarop de verkoop voor de ‘samen voor grond’ obligatie van Stichting BD Grondbeheer van start gaat. Een programma boordevol inspiratie. Laat je verrassen door sprekers met kennis van landbouw, gemeenschapszin én natuur.

Wat gaan we doen?

  • De officiële aftrap van de lancering van Aardpeer wordt ingeleid door Louise Vet
  • Vervolgens zal Rob van Brouwershaven kort iets zeggen over de visie van de Rijksoverheid
  • ‘Economisch gedragen, reset the economy’: we gaan in gesprek met Kees van Biert, Liesbeth Soer en Gerjan Snippe
  • ‘Natuur gedreven, een gezonde bodem vol leven’: hierover spreken we met Danielle de Nie en Jaring Brunia
  • ‘Sociaal verbonden, een beweging voor iedereen’: we spreken met Ron Geurts en Geert van der Veer
  • Tot slot wordt Aardpeer officieel gelanceerd met de initiatiefnemers en hun kinderen

Het programma zal worden gemodereerd door Natasja van den Berg.

Meer informatie over de sprekers

Kees van Biert

“Inmiddels ben ik ruim 8 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting BD Grondbeheer. Ik ben gedreven om op een verantwoorde wijze middelen te ontwikkelen die boeren helpen om tot een transitie te komen. Dat valt niet mee. Eerst kruipen, dan lopen en hopelijk straks hollen. Hollen om zowel cultuurgrond als geld in transitie te brengen. Liefdevol, maar zonder consessies, met een geweldig perspectief van een gezonde bodem, gezonde voeding en een gezonde economie.”

Liesbeth Soer

“Ik werk in de duurzame financiële sector, bij Triodos Regenerative Money Centre. Aan Triodos heb ik me ooit verbonden vanuit het besef dat geld een energie is die van alles in gang kan zetten: Er is altijd impact, positief of negatief. Onze verhouding tot geld is een reflectie van onze waarden, wat we belangrijk vinden in (de wereld waarin we) leven. Met geld kun je (landbouw)grond aankopen en die beschikbaar maken voor lange termijn duurzaam beheer. Ik sta voor de kracht van samen: daadkracht koppelen aan visie en daarmee gezamenlijk een verandering veroorzaken. Aardpeer is zo’n beweging. Daar zet ik me voor in en verbind ik me aan. Daarom ben ik Aardpeer.”

Danielle de Nie

“Wat mij drijft, als bodemkundige, is een passie voor het duurzamer en mooier maken van ons landschap, een rijkere natuur en gezonde bodems. Als oprichter en directeur van Wij.land heb ik gezien hoe boeren met een intrinsieke motivatie om te veranderen soms letterlijk klem zitten. En hoe een extra perceel van 10-a 20 ha een enorme impact kan hebben op het hele bedrijf! En hoe jonge startende boeren met regeneratieve plannen geholpen zouden kunnen worden met toegang tot betaalbare grond. Er is volgens mij een grote rol voor Aardpeer weggelegd in de transitie van de landbouw. We denken groot maar beginnen klein, en hopen dat er vele aardperen volgen!”

Geert van der Veer

“Roerganger bij Herenboeren NL – Minder dan 1% van de beroepsbevolking in Nederland is boer en draagt daarmee zorg voor ons voedsel, de bodem en ons landschap. Voor het overgrote deel van de rest van de inwoners van ons land is het vanzelfsprekend dat de supermarkten vol liggen. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? Sinds 2012 werk ik aan de missie om alle Nederlanders te betrekken bij hun voedsel. Ik geloof in de kracht van communities die zelf aan de slag gaan om de wereld om hen heen een beetje mooier te maken. Door betrokkenheid bij hun voedselproductie leren mensen de complexe wereld van bodem, biodiversiteit, landbouw, natuur en landschap beter kennen. Aardpeer stelt iedereen in staat om lid te worden van de Aardpeer-community en zelf een stap te zetten in het borgen van de kwaliteit van onze bodem voor vele generaties na ons.”

Ron Geurts

“Ik ben Ron Geurts, initiatiefnemer en tot eind 2020 voorzitter van de coöperatie Herenboeren Land van Weert. Met 175 andere huishoudens ben ik mede-eigenaar van een boerderij. We boeren op een 100 jaar oude boerderij met uitstekende grond. Wij pachten er 12 hectare die verworven is door aardpeer-partner BD Grondbeheer. Boer Daan is, samen met veel vrijwilligers, verantwoordelijk voor de duurzame productie van ons eten.”

Jaring Brunia

“Ik ben Jaring Brunia (34) en in 2014 begonnen met het melken van koeien op het destijds gestaakte bedrijf van mijn ouders in Raerd. Momenteel melken we 66 dieren, vooral Fries Rood- en Zwartbont. Ik boer zoveel mogelijk met de natuur mee, dus zonder kunstmest, chemie, antibiotica, krachtvoer en met maximale weidegang en dieren die in het voorjaar kalveren. Sinds 2019 is ons bedrijf biologisch-dynamisch.”

Gerjan Snippe

“Ik ben Gerjan Snippe, directeur en vooral ook gewoon boer bij Bio Brass. We telen biologische groenten in de Flevopolder en gebruiken daarvoor land van meerdere boerenbedrijven. Deze bedrijven zijn ook weer aandeelhouder van Bio Brass. Dit maakt het mogelijk om samen te werken en gewassen te roteren. Hierdoor kunnen we van specifieke producten waaronder kool- en slasoorten toch een behoorlijk volume telen. Door samen grond te gebruiken, kunnen we gezond en divers te telen, als in volumes voor grote supermarktbedrijven.”

Louise Vet

Louise Vet is voormalig directeur van NIOO-KNAW (1999-2019) en emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan Wageningen University. Ze is een bioloog met een brede interesse in ecologie en evolutie van multitrofe interacties. Haar onderzoek omvat de chemische, gedrags- en moleculaire ecologie van planten en insecten in een gemeenschapscontext en levert basiskennis voor de strategische ontwikkeling van duurzame agro-ecosystemen die primair gebaseerd zijn op het voorkomen van ziekten en plagen (levensondersteunende functie van biodiversiteit). Ze is een gekozen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Rob van Brouwershaven

Rob van Brouwershaven is Programmadirecteur Realisatie Visie-LNV bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarvoor was hij bij het Ministerie van Economische Zaken directeur natuur en biodiversiteit (2010 – 2015). Eerder was hij onder andere directeur regionale zaken. Hij begon zijn loopbaan als afgestudeerd sociaal geograaf bij het toenmalige Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O&W). In zijn vrije tijd roeit Rob graag.

Dit programma is ontwikkeld door
Aardpeer
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator