Vanaf 1 januari aanstaande komt in Nederland een nieuwe wijze van het normeren van de energieprestatie van gebouwen. De landelijke EPC-norm wordt dan vervangen door de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De grootste verandering zit er in dat de EPC één norm is voor de energieprestaties en de BENG uit drie normen bestaat. De gemeente Amsterdam hanteert een strengere EPC norm dan de landelijke EPC norm. Deze strengere Amsterdamse EPC norm wordt door vertaald naar de Amsterdamse BENG. Dit wordt gedaan door een aanpassing van de Amsterdamse Bouwverordening. De vaststelling van de verordening vindt dit najaar plaats.

Dit programma is ontwikkeld door