Ontwerpers zetten zich steeds meer in voor de cruciale maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Het vakgebied design heeft daarmee een bredere focus gekregen. Hierdoor verandert ook de rol van ontwerpers. Ze ontwerpen niet alleen functionele producten (en diensten) voor gebruikers, maar juist ook samen met betrokkenen in/rondom een veel groter maatschappelijk vraagstuk. Deze zogenaamde ‘stakeholders’ zijn burgers, overheden, (non-)profit organisaties en kennisinstellingen. Bovendien maken ontwerpers als mens zelf ook vaak onderdeel uit van een vraagstuk. Deze kanteling roept nieuwe vragen op. Hoe nemen ontwerpers hun eigen ervaringen mee in deze co-design processen? Op welke manier kunnen andere betrokkenen hun belangen, ervaringen en kennis empathisch delen? En hoe kunnen zij samen individuele en collectieve (gedrags)verandering aanjagen?

De onderzoekslijn Societal Impact Design doet onderzoek naar deze vragen en inspireert en ondersteunt de creatieve industrie met modellen, methodologieën, praktische methoden en casestudies. Op 1 december houdt lector Wina Smeenk haar lectorale rede ‘De wereld gekanteld, maatschappelijke impact in de evoluerende praktijk van design’. In haar rede gaat zij dieper in op bovenstaande thematiek en de onderzoeks- en ontwerpagenda van haar en haar team.

Dit programma is ontwikkeld door