Vitaliteit is nu en in de toekomst belangrijker dan ooit. Het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE Urban Vitality) van de Hogeschool van Amsterdam richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van alle burgers in de grootstedelijke omgeving, specifiek Groot-Amsterdam. Zoals de kwetsbare ouderen die thuis wonen, kinderen met overgewicht of hartpatiënten die moeten revalideren. Maar ook topsporters, die willen weten hoe zij nog beter kunnen trainen.

Het CoE Urban Vitality is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, organisaties, bedrijven, inwoners en de overheid en richt zich op 5 thema’s: Gezond Ouder Worden, Gezond Opgroeien, Intensieve Complexe Zorg , Mensen in Beweging en Sport, Presteren en Management.

Binnen de thema’s wordt vraaggestuurd, interdisciplinair onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de betrokken partners en vindt de doorwerking van de praktijk in het onderwijs plaats. Diverse Living Labs zijn opgericht waarin bewoners, bedrijven, overheden, studenten en onderzoekers een vraagstuk samen oppakken. Thema-overstijgende expertisegebieden komen ook aan bod o.a artificial intelligence, ondernemerschap en higher education, research & innovation.

Deze kick-off staat in het teken van inspireren, verbinden, uitwisselen en verdiepen. Een gevarieerd programma waarin het CoE Urban Vitality graag in gesprek gaat met partners, lectoren, onderzoekers en andere betrokkenen uit het werkveld. Na een plenaire opening kunt u aansluiten bij de workshops voor het delen van kennis en om samen vooruit te kijken naar de toekomst van de vitaliteit van alle Amsterdammers.

Aanmelden?

  1. Klik hier om naar de registratiepagina te gaan

  2. Vul de persoonlijke informatie in en geef uw voorkeur aan in beide workshoprondes (* wisselen van workshop op de dag zelf is mogelijk)
  3. Scrol in het invulveld naar beneden en klik op join event
  4. Maak een account aan op Hopin of log in met uw bestaand Hopin-account

U ontvangt een bevestiging van de inschrijving per email.

LET OP! Na het invullen van de persoonlijke gegevens is het nodig een Hopin-account aan te maken, anders is de aanmelding niet voltooid.

Vragen?

Heb je vragen over de Kick-Off of aanmelding? Mail naar Urban Vitality HvA: [email protected]

Kort programma-overzicht
13:45 - 14:00 uur Inloop
14:00 - 14:25 uur Plenaire opening

De ambitie, ontwikkelingen en activiteiten van het CoE Urban Vitality

14:30 - 15:30 uur Workshop ronde 1

Keuze uit vijf workshops:
1. Gezond Ouder Worden – Sociale innovatie
In deze workshop worden illustratieve projecten van sociale innovaties rondom ‘Gezond Ouder Worden’ belicht en nieuwe mogelijke initiatieven verkend.

2. Gezond Opgroeien – Best-practices rondom kinderen in Amsterdam
Kennismaking met en presentatie van een zestal parels van best-practices van de betrokken lectoren van het thema Gezond Opgroeien.

3. Intensieve Complexe Zorg – Cardiovasculaire Preventieve Zorg en het Versterken van Motivatie voor Leefstijlverandering
Hoe kunnen patiënten geholpen worden om leefstijlveranderingen, die voor een goede gezondheid nodig zijn op te brengen en vol te houden?

4. Mensen in Beweging – in vogelvlucht
Aan de hand van de presentatie van vijf sprekende onderzoeksprojecten en –onderwerpen gaat MiB in dialoog en gesprek met onderzoekers en projectleiders.

5. Sport, Presteren en Management – Update
Presentatie van vier projecten die kenmerkend voor de samenwerking zijn binnen het CoE. Ruimte voor vragen en ideeën.

15:30 - 15:45 uur Pauze
15:45 - 16:45 uur Workshop ronde 2

Keuze uit zes workshops:
6. Gezond Ouder Worden – Technologische Innovatie
In deze workshop worden illustratieve projecten van technologische innovaties rondom ‘Gezond Ouder Worden’ belicht en nieuwe mogelijke initiatieven verkend.

7. Gezond Opgroeien – Samenwerken aan een gezonde generatie
Ontwikkelsessie gericht op de multidisciplinaire samenwerking en programmering voor de komende 5 jaar.

8. Intensieve Complexe Zorg – Een kijkje achter de schermen voor de beste COVID-zorg
Delen van ervaringen met samenwerkingsverbanden, onderzoeksmethodieken en het combineren van verschillende opleidingsvormen in relatie tot onderzoek.

9. Mensen in Beweging – in dialoog
Wat zijn de grootste uitdagingen die (gaan) spelen? Welke kansen zijn er voor samenwerking en hoe kunnen deze worden vormgegeven.

10. Living Labs
Delen van ervaring en kennis over samen werken, leren en innoveren in Living Labs, ontwikkelpraktijken, learning communities en andere real-life leeromgevingen in de stad.

11. Open Science Support Desk
Drie specialisten rondom Open Science aan het woord: datamanagement-, privacy-methodologieperspectief. Gevolgd door een discussiesessie.

16:45 - 17:00 uur Afsluiting en gelegenheid tot netwerken

Uitgebreid programma-overzicht

Plenaire opening (14:00 – 14:25 uur)

De ambitie, ontwikkelingen en activiteiten van het CoE Urban Vitality. In gesprek met o.a Nynke van Dijk (Decaan Faculteit Gezondheid en Faculteit Bewegen, Sport en Voeding, Hogeschool van Amsterdam), Bart Visser (Wetenschappelijk directeur CoE Urban Vitality) en Simone Kukenheim (Wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport, gemeente Amsterdam), over de ambitie, ontwikkelingen en activiteiten van het CoE Urban Vitality.

Dagvoorzitter is Patricia Seitzinger (opleidingsmanager Voeding en Diëtetiek bij Faculteit Bewegen, Sport en Voeding).

Workshop ronde 1 (14:30 – 15:30 uur)

Workshop 1: Gezond Ouder Worden – Sociale innovatie
Gezond Ouder Worden, een van de kernthema’s van het CoE Urban Vitality, staat bij een grote meerderheid van mensen in Nederland hoog op de wensenlijst. Dat we ouder worden betekent helaas niet automatisch dat de kwaliteit van leven ook hetzelfde blijft. Wat is er nodig om zo lang mogelijk in eigen huis of vertrouwde omgeving te kunnen blijven? Hoe blijft u omringd en in contact met andere mensen? Wat kunt u doen om vitaal te blijven? Maar ook: Wat is er nodig om, na een ziekenhuisopname, weer in uw eigen omgeving te herstellen? Hoe kunnen moderne technologieën worden gebruikt om behoud van functioneren en zelfredzaamheid te ondersteunen? Binnen het thema ‘Gezond Ouder Worden’, worden onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd die in het teken staan van herstel of behoud van functioneren, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. In deze workshop worden illustratieve projecten van sociale innovaties belicht en nieuwe mogelijke initiatieven verkend.

Deze workshop wordt gemodereerd door Anke Heijsman (ergotherapeut en gezondheidswetenschapper) en Stephan Ramaekers (Lector Professioneel redeneren en gedeelde besluitvorming).

Workshop 2: Gezond Opgroeien – Carrousel best-practices rondom kinderen in Amsterdam
Kennismaking met best-practices van de betrokken lectoren van het thema Gezond Opgroeien. In deze sessie worden zes parels van best-practices gepresenteerd. Onder andere Follow-you, chronisch zieke kinderen (Raoul Engelbert en Jaap Oosterlaan), Armoede-interventies (Mirre Stallen), parels vanuit het lectoraat ergotherapie (Margo van Hartingsveldt), het lectoraat pedagogische functie van onderwijs en opvoeding (Ruben Fukkink), het lectoraat Voeding & Beweging (Martinet Streppel) en de de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek (Mirka Janssen en Dayenne L’abée).

Deze workshop wordt gemodereerd door Ilse Kat (projectleider lectoraat Bewegen In en Om School van de HvA).

Workshop 3: Intensieve Complexe Zorg – Cardiovasculaire Preventieve Zorg en het Versterken van Motivatie voor Leefstijlverandering

Patiënten met doorgemaakte hart- en vaatziekten hebben een duidelijk verhoogd risico op verergering van de ziekte. Door middel van preventieve zorgprogramma’s wordt vervolgschade zoveel mogelijk voorkomen. Alle risicofactoren die een rol spelen bij hart- en vaatziekten worden in kaart gebracht. Het verloop van de aandoening wordt mede beïnvloed door leefstijlfactoren en door de mate waarin de therapievoorschriften worden opgevolgd. Hierbij speelt de motivatie van de patiënt een belangrijke rol. Motiverende gespreksvoering helpt om tegenstrijdige motieven te onderzoeken en om innerlijke motivatie te versterken. Dit kan patiënten helpen om de leefstijlveranderingen op te brengen en vol te houden die voor een goede gezondheid nodig zijn. Uitgangspunt is: motivatie kun je niet aanbrengen, wel ontlokken!

De interactieve training is gebaseerd op de theorieën van de grondleggers van Motivational Interviewing, William Miller & Stephen Rollnick en op het promotieonderzoek van de workshop spreker.

Workshop 4: Mensen in Beweging – in vogelvlucht
Mensen in Beweging (MiB) werkt vanuit synergie in de driehoek voeding, beweging en creatieve technologie. We onderzoeken hoe we met technologie het voedings- en beweeggedrag van kwetsbare groepen kunnen beïnvloeden gericht op duurzame gezondheid en vitaliteit. Een aantal onderzoeksprojecten en –onderwerpen komen hier aan bod:

· SO NUTS – Na pensionering worden mensen veelvuldig zwaarder. SO-NUTS zoekt uit hoe een duurzame gedragsverandering gerealiseerd kan worden met digitale technieken (Peter Weijs).

· Modulair Online Platform – Bij onderzoeksaanvragen ondervinden onderzoekers dat het ontwikkelen van een applicatie veel tijd en geld kost. Een modulair online platform kan onderzoekers helpen om sneller een applicatie in te zetten (Joey van der Bie).

· iTLC – Leefstijlprofessionals vinden het lastig om bij consumenten eHealth in te zetten tijdens hun dagelijkse werk. Maar eHealth kan de kwaliteit van de behandelingen juist verhogen en cliënten helpt hun leefstijl te verbeteren en zelfmanagement te vergroten (Daniel Bossen).

· RITME – De meest voorkomende hartklepaandoening op hogere leeftijd is aortaklepstenose . Traditionele behandeling is een openhartoperatie. Het RITME project brengt risicofactoren (zoals lage fysieke activiteit en slechte voedingstoestand) in kaart en stelt een passende interventie samen (Dennis van Erck).

· Open Science werkpakket – Van het beschikbaar stellen van een onderzoeksprotocol door pre-registratie tot het voorbereiden van methoden, datasets en software voor hergebruik. Samen met onderzoekers maakt MiB de overgang naar open science voor praktijkgericht onderzoek (Gerben ter Riet).

Deze workshop wordt gemodereerd door Peter Weijs.

Workshop 5: Sport, Presteren en Management – Update
Structureel tot de top 10 van de beste sportlanden van de wereld horen. Deze ambitie staat beschreven in het landelijke sportakkoord.

Amsterdam heeft alle ingrediënten in zich om hier een structurele bijdrage aan te leveren via onderzoek en onderwijs.

De driepoot in deze pijler, Sport, Presteren en Management, kan los worden benaderd maar heeft zeker ook veel onderlinge raakvlakken. Typerend voor de onderzoeksprojecten is de samenwerking tussen de twee faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam (Gezondheid en Bewegen, Sport en Voeding) en de afdeling Bewegingswetenschappen van de Vrij Universiteit binnen het samenwerkingsverband AISS (Amsterdam Institute of Sport Science).

Onze drie bijzonder lectoren Mathhijs Hofmijster, Raôul Oudejans en Geert Savelsbergh bespreken kort hun onderzoek passend binnen de driepoot. De vierde presentatie wordt gegeven door Neal Beentjes.

  • Mathijs Hofmijster – Gezond topprestaties leveren; een voorbeeld dicht bij huis. Fanatieke sporters balanceren tussen hard trainen om beter te worden en voldoende te herstellen om niet te overbelasten. Dat geldt voor topsporters, maar net zozeer voor onze eigen Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) studenten. Een korte introductie van het project “ALO-monitor”.
  • Raôul Oudejans – Training for Excellence (T4X). De top halen met slimme oefenmethodes in sport, muziek en dans. Dit project zet in op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige trainingen waarmee meer kan worden bereikt in minder tijd.
  • Geert Savelsbergh – Talentwikkeling door breed motorisch opleiden. Het is inmiddels een bekend gegeven dat basisschoolkinderen minder motorisch vaardig zijn dan pakweg aantal decennia geleden. De huidige generatie kinderen scoorde significant lager op coördinatie en fysieke vaardigheidstesten. Hier tegenover staat dat vele topsporters in hun jeugd een groot aantal verschillende sporten hebben beoefend. Bijvoorbeeld, bij olympische atleten werd gevonden dat deze atleten als kind zeer actief waren en tot hun 14de jaar gemiddeld aan 2,6 tot 3,5 verschillende sporten deden. Dit doen van verschillende sporten wordt nu vaak gelijkgesteld aan Breed motorisch opleiden (BMO). Maar is dat wel zo? Hoe doe je dan BMO? Welke rol kan omgeving (zaal 0) hierin spelen? Hoe kan je BMO binnen lichamelijk opvoeding en fysiotherapie toepassen?
  • Neal Beentjes. – Vitaalste km2 . Het plan om van een vierkante kilometer rondom de campus van Faculteit Bewegen, Sport en Voeding, de vitaalste km2 van Nederland te maken.

Deze workshop wordt gemodereerd door Thom Terwee, Manager Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HvA)

Workshop ronde 2 (15:45 – 16:45 uur)

Workshop 6: Gezond Ouder Worden – Technologische Innovatie
Gezond Ouder Worden, één van de kernthema’s van het CoE Urban Vitality, staat bij een grote meerderheid van mensen in Nederland hoog op de wensenlijst. Dat we ouder worden betekent helaas niet automatisch dat de kwaliteit van leven ook hetzelfde blijft. Wat is er nodig om zo lang mogelijk in eigen huis of vertrouwde omgeving te kunnen blijven? Hoe blijft u omringd en in contact met andere mensen? Wat kunt u doen om vitaal te blijven? Maar ook: Wat is er nodig om, na een ziekenhuisopname, weer in uw eigen omgeving te herstellen? Hoe kunnen moderne technologieën worden gebruikt om behoud van functioneren en zelfredzaamheid te ondersteunen? Binnen het thema ‘Gezond Ouder Worden’ worden onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd die in het teken staan van herstel of behoud van functioneren, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. In deze workshop worden illustratieve projecten van technologische innovaties belicht en nieuwe mogelijke initiatieven verkend.

Deze workshop wordt gemodereerd door Anke Heijsman (ergotherapeut en gezondheidswetenschapper) en Stephan Ramaekers (Lector Professioneel redeneren en gedeelde besluitvorming).

Workshop 7: Gezond Opgroeien – Samenwerken aan een gezonde generatie
Multidisciplinair samenwerking ten aanzien van Gezond Opgroeien van kinderen. Waar staan we nu? Welke kennis en aanpak ontbreekt nog? Samen met de aanwezigen gebruiken we deze ontwikkelsessie om te komen tot een keuze voor de programmering van de komende 5 jaar, waarbij de samenwerking tussen de praktijkprofessionals, de gemeente Amsterdam, bedrijven en de kennisinstellingen uitgangspunt is.

Deze workshop wordt gemodereerd door Ilse Kat (Projectleider lectoraat Bewegen In en Om School, HvA)

Workshop 8: Intensieve Complexe Zorg – Een kijkje achter de schermen voor de beste COVID-zorg

Aan het begin van de COVID-19 pandemie bleek al snel dat de opname van zuurstof bij COVID-19 patiënten een probleem kan zijn. Ongeveer 20% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met COVID-19 worden hiervoor intensief behandeld op de intensive care met beademing, buikligging en aanvullende therapieën. Dit onbekende ziektebeeld bracht veel vragen met zich mee, zoals: wat zijn de beste beademingsinstellingen; kunnen we patiënten eerder op de buik leggen, kan dit al op de verpleegafdeling en welke aanvullende interventies dragen bij aan de behandeling? Daarom zijn docentonderzoekers van het lectoraat Critical Care, samen met andere professionals en studenten, de uitdaging aangegaan om onderzoek op te zetten op zoek naar de beste zorg voor deze patiënten. Tijdens deze workshop delen we onze ervaringen met samenwerkingsverbanden, onderzoeksmethodieken en het combineren van verschillende opleidingsvormen in relatie tot onderzoek.

Workshop 9: Mensen in Beweging – in dialoog
Mensen in Beweging (MiB) werkt vanuit synergie in de driehoek voeding, beweging en creatieve technologie. MiB onderzoekt hoe we met technologie het voedings- en beweeggedrag van kwetsbare groepen kunnen beïnvloeden gericht op duurzame gezondheid en vitaliteit. We sturen op impact van onderzoek voor professionals als fysio-, oefen- en ergotherapeuten, diëtisten, technologische talenten, beleidsmakers in het brede werkveld van vitaliteit en burgers. Het onderzoek van MiB wordt gedaan in verbinding met onze partners uit het werkveld, het onderwijs, de wetenschap en de samenleving.

Deze sessie heeft een brede focus op vraagstukken van die spelen bij fysio-, oefen- en ergotherapeuten, diëtisten, technologische talenten, beleidsmakers in het brede werkveld van vitaliteit en burgers. Aan de hand van stellingen gaan we in op de thema’s voeding – beweging – creatieve technologie. Wat zijn de grootste uitdagingen die (gaan) spelen? Welke kansen zijn er voor mogelijke samenwerking met Mensen in Beweging? Hoe kunnen we die samenwerking goed vormgeven?

Workshop 10: Living Labs – samen werken, leren en innoveren
Living Labs vormen een belangrijk onderdeel van het CoE UV. Waar het CoE UV samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid richting geeft aan innovatie processen, zorgt een Living Lab in co-creatie met de eindgebruikers voor bottom-up innoveren. Er wordt getracht de praktijk te veranderen en kennis te ontwikkelen met in plaats van voor anderen. In een Living Lab wordt de stad Amsterdam een gezamenlijke leeromgeving voor studenten, docent-onderzoekers, professionals en stadbewoners. Er ontstaat synergie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk! Steeds meer bedrijven, overheidsinstellingen, opleidingen en onderzoekers kiezen voor samen werken, leren en innoveren in Living Labs. Hoe doen zij dat en wat is voor hen de meerwaarde? Hoe zou u willen participeren in een Living Lab en wat hoopt u dat het oplevert? Vind antwoord op deze vragen, in ontmoeting met de verschillende Living Labs van CoE-UV. In deze workshop delen we ervaring en kennis over samen werken, leren en innoveren in Living Labs, ontwikkelpraktijken, learning communities en andere real-life leeromgevingen in de stad.

Workshop 11: Open Science Support Desk: meer dan datamanagement alleen
De term Open Science beschrijft een breed palet aan onderzoekspraktijken. Het loopt van open notebook research, waarin het gehele onderzoeksproces vrijwel direct inzichtelijk is tot Open Access publiceren, waarbij publicaties vrij toegankelijk zijn, maar verder niets. In deze workshop vertellen drie specialisten, ieder vijf minuten wat Open Science kan betekenen vanuit een datamanagement-, een privacy- en een methodologieperspectief. In een break-out sessies gaat u in gesprek met andere deelnemers over de vraag, waar in het spectrum van al die Open Science-praktijken u zich prettig zou voelen en waarom.

Plenaire afsluiting (16:45 – 17:00 uur)
Afsluiting en gelegenheid tot netwerken.

Dit programma is ontwikkeld door