Welkom bij de online publiekspresentatie van het eindadvies ‘Genereus Verbonden: een concept inrichtingsplan voor het IJ als robuust en toekomstvast waterkruispunt’, van de onafhankelijke adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam. Tijdens de presentatie licht Alexander D’Hooghe het eindadvies toe, samen met commissieleden Maarten Schmitt en Larissa van der Lugt.

Klik hier om mee te praten via de Zoom webinar. Het programma start om 18:00 uur.

Dit programma is ontwikkeld door