In 2021 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een voucherregeling uit gericht op decentrale overheden en semipublieke organisaties die ontwerpend onderzoek willen inzetten bij de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven. ‘Duurzame economie en ruimte’ is het thema van de 2e call for projects. In deze livecast verkennen wij de ruimtelijke vraagstukken die hierbij horen en gaan wij met Tamara Streefland, Merten Nefs, Anne Loes Nillesen en de gemeente Eindhoven in gesprek over hoe grondstoffen en producten lokaler én duurzamer geproduceerd kunnen worden, kringlopen in maakprocessen kunnen worden gesloten en hoe we de goederenlogistiek duurzamer kunnen inrichten. Ook vertellen wij meer over deze regeling en hoe organisaties en ontwerpers hiervoor kunnen aanvragen.

Deze livecast is op vrijdag 30 april om 10:55 uur te bekijken via deze pagina of via de Zoom webinar.

Klik hier om naar de Zoom webinar te gaan

Tamara Streefland leidt het Cities Program bij Metabolic Foundation, waar ze steden adviseert over de transitie naar een circulaire economie. Metabolic heeft als missie de globale economie naar een duurzamere variant te brengen, het liefst zo snel mogelijk.

Merten Nefs is architect, onderzoeker en programmaleider bij Vereniging Deltametropool. Hij richt zich daar op de sterke relaties tussen mobiliteit en verstedelijking, en tussen de kenniseconomie en de kwaliteit van de leefomgeving en het Nederlandse landschap. Hij vertelt ons meer over zijn onderzoek naar nieuwe vormen van duurzame stedelijke distributie.

Anne Loes Nillesen is architect, stedenbouwkundige en oprichter van Defacto, een bureau voor stedenbouwkundig onderzoek en ontwerp. Met haar bureau werkt ze aan projecten die uiteenlopen van stedelijke inrichtingsplannen tot regionale visies en die verschillende schalen verbinden. Voor het ontwerpend onderzoeksproject Vintage Verstedelijking dook zij in de wereld van de circulaire bouweconomie.

Ronald Rijnen, strategisch adviseur Stadsontwikkeling en programma-manager Brainport City bij de Gemeente Eindhoven, is al 20 jaar actief betrokken bij de stadsontwikkeling van Eindhoven. Vanuit zijn rol als strategisch adviseur adviseert hij het gemeentebestuur bij belangrijke kansen en ontwikkelingen op ruimtelijk en economisch terrein in Eindhoven – Brainport.

Maarten Tas is coördinator en projectleider van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met deze regeling kunnen overheden en (semi)publieke organisaties een opdracht verlenen aan ontwerpers voor het verkennen van de ruimtelijke opgaven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Dit programma is ontwikkeld door