In vier gespreksrondes gaan corporaties, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en gemeente in gesprek over vier thema’s uit de samenwerkingsafspraken: zonne-energie, isolatie, circulair en de CO2-monitor. Doel van de bijeenkomst is het delen van goede voorbeelden, van elkaar leren, laten zien wat er goed gaat en minder goed en in gesprek of we op de goede weg zijn. Worden doelen en afspraken gehaald? En hoe kunnen verbinding en samenwerking verbeterd worden?

 

Hybride bijeenkomst

Dit is een hybride bijeenkomst waarbij een deel van de sprekers fysiek in de zaal deelneemt en een deel van de sprekers online. Er zijn ook toehoorders die een minder actieve rol hebben in het programma, maar aan het einde van het programma deel kunnen nemen aan de discussie.

Zoomlink

Deelnemen – voor zowel sprekers als toehoorders kan via de volgende zoom link – https://us02web.zoom.us/j/88348059952

Opzet van het programma

 • Opening door moderator Nathan de Groot & Hans van Harten (interim directeur AFWC)
 • Ronde 1: Zon
  • Presentatie door corporatie
  • Reflectie door wethouder Marieke van Doorninck
  • Discussie
 • Ronde 2: Isolatie
  • Presentatie door corporatie
  • Reflectie door stadsdeelbestuurder Ronald Mauer
  • Discussie
 • Ronde 3: Circulair
  • Presentatie door corporatie
  • Reflectie
  • Discussie
 • Ronde 4: CO2-monitor
  • Presentatie door Frank van der Veek (AFWC)
  • Reflectie
  • Discussie
 • Vragen vanuit toehoorders
 • Afsluiting: moderator Nathan de Groot in gesprek met wethouder Marieke van Doorninck

Deze opzet wordt z.s.m. aangevuld.

Heb je nog (praktische) vragen? Mail dan naar [email protected]

Dit programma is ontwikkeld door