Wat als we de stad beschouwen als een natuurgebied waar ook mensen wonen? Wat als we zeggen: Amsterdam heeft niet 863.000 inwoners, maar vele triljoenen, die allemaal van de stad houden en allemaal een plekje verdienen? Wat als we in de toekomst gaan bouwen aan een stad voor planten, dieren en mensen? Juist in de stad liggen kansen voor natuurherstel en enorme soortenrijkdom. Juist in de stad kunnen we bijdrage aan een sterker ecosysteem.

Tachtig Amsterdams organisaties en personen namen daarom het initiatief voor een Amsterdamse bijdrage aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: groene buurtbewoners, kleine natuurorganisaties, ambtenaren, bouwers en ontwikkelaars, vertegenwoordigers van de grote natuurorganisaties, beheerders van water, dijken en land: samen kwamen we tot een actieplan in 10 projecten. Van een wilde Singel tot een Ecologische Hoogstructuur, van een levende bodem tot wildernis in elke buurt.

Maandag 8 juni boden initiatiefnemers Thijs de Zeeuw en Joost Janmaat het plan aan aan wethouder Laurens Ivens. Dat plan vind je hieronder samen met de LIVECAST Groen Visie Amsterdam. Laten we samen bouwen aan een Wild Amsterdam

Samengesteld door
Fenno Verdaasdonk
Hoofd Marketing en Communicatie