Wat is de betekenis van groene ruimte als plek van gedeelde herinneringen en verbeelding voor de stad? In de Art Summerschool Nieuw-West duiken we in een filmproject over de verdwenen tuinen van de medina van Fez in Marokko – via de verhalen en herinneringen van haar bewoners, en verkennen we de gemeenschappelijke buitenruimtes van de modernistische tuinstad Nieuw-West. Dit is een gezamenlijk project van Bureau Postjesweg en New Metropolis Nieuw-West.

Dag #1 begon met een kennismaking. De groep van 12 deelnemers bestaat uit mensen die bijna allemaal een link met Nieuw-West hebben, vaak wonend en soms werkend. Daarnaast zijn er veel linken naar groen en kunst te vinden.

We keken naar de film Gardens of Fez van Heidi Vogels. Het is een film in progress zo te zeggen. Een film over de verdwijnen tuinen in de Marokkaanse stad Fez. Over de kracht van de tuinen daar, over de mystieke waarde. Een film vol prachtige shots.

De middag hebben we in groepjes te film nagesproken en gedeeld wat ons het meest aansprak. Thema’s die aan bod kwamen waren de rituelen, het licht en de dood.

© Peter Both

Dag #2 was een mooie lange wandeling door de buurt. De wandeling ging via het Van Eesterenmuseum, via de Sloterplas naar een verborgen binnentuin in Slotervaart. Daarna wandelden we langs kleine parkjes, het groene gebied langs de treinspoor en een nieuw park richting Bureau Postjesweg.

Op alle plekken keken we naar vormen in de ruimte. En wat die vormen met ons doen. We gingen in gesprek over hoe je positie in de ruimte kan innemen, en hoe je elkaar kan benaderen. We kregen de opdracht om een persoonlijke herinnering te delen die gelinkt was aan de waarden van dag 1.

© Peter Both

Er werden indringende verhalen gedeeld. Verhalen over verlies door corona. Opgroeien op een andere plek dan waar je nu woont. Over het missen van familie. Maar ook over ouder worden. En over bomen.

© Peter Both

We sloten de dag af met een klein groepje in de Tuinen van West waar we op bezoek gingen bij de Four Sisters, een publieke tuin en een communitykunstproject geïnitieerd door Müge Yilmaz & Marija Šujica. Het was een mooie dag.

Samengesteld door
Peter Both
Projectleider New Metropolis Nieuw-West
In samenwerking met