Afgelopen dinsdag vond alweer de vijfde editie van de Staat van de Stad plaats. Een avond die Pakhuis de Zwijger in co-productie organiseert met het Internationaal Theater Amsterdam, de gemeente Amsterdam (afdeling Onderzoek & Statistiek), en met partner Rabobank Amsterdam. Het thema dit jaar was ‘Vallen en opstaan’, omdat we aan de de vooravond van de 750ste verjaardag van Amsterdam als maatschappij en als stad op een breekpunt staan. De kloof tussen arm en rijk groeit, er heerst grote woningnood en het vertrouwen in democratie en overheid staat onder flinke druk.

De Grote Zaal in ITA was goed gevuld. Eefje Paddenburg en gitarist Roos van Tuil hadden de eer de avond muzikaal te openen. Kort daarna opende burgemeester Femke Halsema, zoals voorgaande jaren, het programma officieel met een speech. In haar toespraak stonden de Amsterdamse jongeren centraal die zich grote zorgen maken over de leefbaarheid van de planeet, hun kansen op de woningmarkt en waarvan een kwart psychische klachten heeft. Ze verwees ook naar het nieuwe hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef & Trots’, en benadrukte dat jongeren een betere plek aan tafel moeten krijgen. Halsema erkende het belang van trots, maar volgens de burgemeester dan wel trots die niemand uitsluit. Aansluitend was er een voordracht van columnist Hassnae Bouazza.

Vervolgens nam Jeroen Slot, Hoofd Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, het woord met een presentatie gevuld met verhelderende statistieken. Hij schetste een beeld van een stad die groeit en bloeit, maar ook voor grote uitdagingen staat. Uit de cijfers bleek onder andere dat de inkomensongelijkheid toeneemt, de woningmarkt onder druk staat, en dat er een groeiende behoefte is aan integratie en inclusiviteit. Slot benadrukte dat achter elke statistiek een menselijk verhaal schuilgaat. In aanvulling op de presentatie van Slot, betrad Jan Willem Duyvendak, hoogleraar Sociologie, het podium. Hij betoogde dat sociale cohesie en wederzijds begrip cruciaal zijn om de schokken die de stad te verduren krijgt op te vangen.

Daarna was het tijd voor een kort muzikaal intermezzo, verzorgd door saxofonist Sanne Landvreugd, aangevuld met dans van Naima Souhair.

Het tweede deel van het programma bestond uit een panelgesprek met panelleden Younes Douari (Represent Jezelf), Eva Rovers (Bureau Burgerberaad), Khadija al Mourabit (filosoof) en Daniel Poolen (Hoofd Sustainable Capital Markets Rabobank) en werd geleid door moderator Charisa Chotoe. Tijdens het panel werd er dieper ingegaan op wat er nodig is voor de stad, en werden scenario’s van vallen en opstaan verkend. Het panel werd afgesloten met een oefening onder begeleiding van Eva Rovers, waarbij het publiek werd uitgenodigd om de sympathiespier te trainen. Theatergroep Orkater sloot de avond af met een lied ter gelegenheid van de aankomende 750ste verjaardag van Amsterdam en met een tekst waar onmiskenbaar de liefde voor de stad gevierd werd!