“Hoe leef je samen met mensen wier achtergrond en geschiedenis zo anders zijn dan die van jou?” Deze vraag geldt meer en meer voor ons allemaal. Onze steden worden steeds diverser. En in onze samenleving, waarin etniciteit en nationaliteit als belangrijke parameters van identiteit worden gezien, kan dat betekenen dat we tegenover elkaar worden gezet. We worden anders gezien of gedefinieerd waardoor het tussen ons en onze potentiële samenkomst gaat staan. In navolging van Startblok Riekerhaven, dat juist het sámen leven als uitgangspunt neemt, willen we in ons randprogramma kijken hoe we dat samen zijn zouden kunnen vormgeven en waarom dat nog (steeds) niet gebeurt.

We vragen we vijf mensen van verschillend pluimage in antwoord op elkaar hun kennis te delen en adviezen te geven. Deze mensen zijn Ismintha Waldring (postdoctoraal onderzoeker in het Becoming a Minority project aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Hélène Christelle Mungayende (schrijver en columniste bij One World en De Correspondent), Bart van den Bergh (voormalig community developer bij Startblok Riekershaven), Beate Volker (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam) en Cemil Yilmaz (medeoprichter en partner Izi Solutions).

Het randprogramma is ontwikkeld i.s.m. New Metropolis Nieuw-West/Pakhuis de Zwijger.

Ismintha Waldring werkt als postdoctoraal onderzoeker in het Becoming a Minority project aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit project richt zich op Nederlanders zonder migratieachtergrond die wonen in zogenoemde majority-minority steden. In deze steden, waarin geen enkele etnische groep een meerderheid vormt -dus ook de Nederlanders zonder migratieachtergrond-, wordt onderzocht hoe Nederlanders zonder migratieachtergrond zich thuis voelen, met wie ze omgaan en welke keuzes ze maken voor bijvoorbeeld hun schoolgaande kinderen.

Munganyende Hélène Christelle (1993) telt een twintigtal bewogen levensjaren tussen Kigali, Eindhoven en Brussel. Ze schrijft maatschappijkritisch proza, essays, columns en maakt auditieve verhalen. Daarin werpt ze een heldere blik op concepten van zwart-zijn, vrouw-wording en thuiskomen. Munganyende schrijft voor platforms als Glamour, De Correspondent, One World en VOGUE. Momenteel werkt ze aan haar debuutroman Vreemd fruit die bij Uitgeverij Pluim gaat verschijnen. Munganyende zit in een talentontwikkeltraject van De Nieuwe Oost | Wintertuin.

Bart van den Bergh ontwikkelt communities. Hij werkt met groepen mensen die elkaar om wat voor reden dan ook moeten vinden, moeten samenwerken of iets met elkaar willen of moeten bereiken. Hij zoekt daarbij naar de gemene deler binnen een groep en vanuit de dialoog, waarbij luisteren centraal staat, ontwikkelt hij samen met hen een nieuwe gezamenlijke taal.

Hij was onder andere betrokken als projectmanager bij Startblok Riekerhaven, waar hij vanuit Socius Wonen het community programma en het beheer heeft opgezet. Daarvoor werkte hij als theatermaker.

Beate Volker is sociologe en doet onderzoek naar sociale relaties en netwerken onder vrienden en buren. Zij promoveerde (in 1995) over de vraag wat een politiek systeem doet voor vriendschapsbanden en deed destijds onderzoek in voormalig Oost-Duitsland. Haar werk gaat tevens over de condities voor gemeenschappen in buurten (in Nederland) – hoe moet een buurt ingericht zijn zo dat mensen prettig contact met elkaar maken? Wat betekent een diverse samenstelling voor gemeenschappen? Na haar promotie werkte ze tot 2015 als sociologe aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2020 is ze verbonden aan de UU, waar ze voorzitter is bij de afdeling Human Geography and Spatial Planning. Meer informatie is te vinden op: beatevolker.nl.

Cemil Yilmaz (1984) omschrijft zichzelf als een Arabisch Turkse Tukker. De synergie ontstaan vanuit de Nederlandse, Turkse en Arabische cultuur hebben hem zowel in zijn persoonlijke als professionele ontwikkeling veel gebracht. Hij weet zich als een vis in het water te bewegen tussen verschillende wereld en weet als geen ander hoe hij om moet gaan met gevoelige onderwerpen en/of op welke wijze hij weerstand kan ombuigen en/of verandering kan teweegbrengen.

Cemil (MSc.) is sociaal en cross cultureel psycholoog en sinds oktober 2016 mede-partner van IZI Solutions waar hij zich met name bezighoudt als (onderzoek)expert, consultant, trainer en coach met thema’s als Diversiteit & inclusie (D&I), uitsluiting- en coping mechanismen, burgerparticipatie en kansengelijkheid, sociale cohesie en maatschappelijke weerbaarheid en community building en organizing.

Samengesteld door
Peter Both
Projectleider New Metropolis Nieuw-West
Dit artikel gaat over