Op woensdag 30 oktober vond de eerste bijeenkomst van de vernieuwde Nieuw Amsterdam Raad (NAR) plaats in Pakhuis de Zwijger. Een bijzonder gezelschap Amsterdamse jongeren kwam bij elkaar voor een diner en boog zich over maatschappelijke vraagstukken van de toekomst.

De NAR werd op 21 maart 2018 officieel geïnstalleerd door Pakhuis de Zwijger als adviesraad om Amsterdam gevraagd en ongevraagd advies te geven. Anderhalf jaar later is de raad aangevuld met nieuwe leden en startte de vernieuwde raad met een feestelijk diner als ‘kick-off’ van het raadsjaar 2019-2020. Deze avond begon met verwelkoming door projectleiders Maurice Seleky en Servaz van Berkum, gevolgd door een inleiding van Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger. Tijdens het voorgerecht gaf een drietal prominente sprekers een presentatie waarbij zij een maatschappelijk vraagstuk meegaven aan de NAR-leden. Tijdens het diner gingen sprekers en NAR-leden met elkaar in gesprek over de vraagstukken om zo tot adviezen en oplossingen te komen.

Jacqueline Cramer, oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vroeg de NAR-leden na te denken over oplossingen voor het klimaatprobleem. Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond en oud-Kamerlid voor D66, gaf de NAR-leden mee om na te denken over een verhaal waarmee niet-gelovigen, humanisten, agnosten en vrije geesten zich kunnen identificeren ten opzichte van gelovigen. Het laatste vraagstuk kwam van John Olivieira, interim-directeur van de Publieke Omroep Amsterdam (POA), en was een oproep aan de aanwezigen om na te denken over de verbinding van nieuwe doelgroepen met de Publieke Omroep Amsterdam.

Als afsluiter gaf Tanja den Broeder, gastcurator bij het Atelier der Verbeelding Amsterdam, een afsluitende pitch waarin zij de NAR-leden opriep om mee te denken over De Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Alle inzendingen van de NAR-leden worden meegenomen door het Atelier der Verbeelding in hun advies voor de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, een mooie eerste bijdrage voor de nieuwe Nieuw Amsterdam Raad! De tweede sessie van dit jaar staat reeds gepland voor december.

Samengesteld door
Jelle Baars
Stagiair Communicatie
Dit artikel gaat over