Zaterdagmiddag 9 november vond de Verenigde Straten van Amsterdam plaats. Daar werd onder luid gejuich de kinderburgemeester en de kinderraad geïnstalleerd. Om Kinderburgemeester Ilias en de Kinderraad goed te laten starten gingen ze met behulp van 50 kinderen uit Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West aan de slag met het maken van een Kindermanifest. Hoe willen zij dat de toekomst van Amsterdam eruit moet gaan zien?

De nieuwsgierigheid van de kinderen werd eerst geprikkeld aan de hand van stellingen. Moeten er evenveel mannen als vrouwen in de Gemeenteraad komen? Mag de Gemeente overal camera’s ophangen? Met rode en groene stembriefjes gaven de kinderen luidruchtig hun mening. Een jongen beargumenteerde dat hij voor meer camera’s in de stad was, omdat hij zich dan veiliger op straat zou voelen, terwijl een meisje daar op reageerde dat dit een schending van privacy is en we hierdoor minder vrij kunnen leven.

Na deze stellingen ging de groep uiteen en werd er in elke groep nagedacht over de toekomst van de stad aan de hand van een centraal thema, denk aan wonen, technologie en duurzaamheid. In korte tijd werden de wildste ideeën bedacht en waren alle opties mogelijk. Dit werd uiteindelijk voor elk thema teruggebracht tot drie onderwerpen die de kinderen voor dat thema het belangrijkst vonden.

Zo vonden de kinderen in het groepje ‘wonen’ dat er grotere huizen moesten komen voor grote gezinnen en dat er meer speeltuinen moesten komen. In het groepje ‘stad voor iedereen’ werd geopperd dat er meer aandacht voor herdenkingen als Keti Koti moest komen en dat er meer gratis sportplekken moesten komen in de stad. Het groepje ‘duurzaamheid’ vond dat er op meer producten statiegeld moest komen en strengere regels voor auto’s. De groep ‘armoedebestrijding’ vond dat de gemeente eenvoudiger en laagdrempeliger moest worden, er meer aandacht moest komen voor mantelzorg en dat voedselbanken aan huis moesten leveren. Het groepje ‘onderwijs’ vond dat er meer bewogen moet worden op school en dat de gemeente meer leerkrachten moet aantrekken. Het groepje ‘veiligheid’ wil meer belichting en meer drempels in schoolzones. De ‘technologie’ groep wil hologrammen die er voor zorgen dat auto’s stoppen bij het rode stoplicht, door bijvoorbeeld wandelende mensen te projecteren, ook willen ze meer technologie voor mensen met een beperking en drones die de politie helpen.

Uit alle ideeën is door middel van een stemming een lijst gemaakt met de belangrijkste ideeën, die staan op het Kindermanifest. Deze werd door kinderburgemeester Ilias aangeboden aan wethouder Rutger Groot Wassink, die plechtig beloofde dat hij het op de volgende raadsvergadering zou bespreken.

Hieronder het uiteindelijke kindermanifest:

Samengesteld door
Ylva Tesselaar
Stagiair Educatieprogramma's
Dit artikel gaat over