In dit drieluik keken we met een kritische blik naar onze groene transities. Waarom gaan we in Nederland van het gas af, terwijl we in Mozambique betrokken zijn bij de aanleg van nieuwe gasvelden en pijpleidingen? Hoe duurzaam zijn windmolens als in Chili, Congo, Zambia en Mongolië gebieden worden ontvolkt en rivieren vergiftigd voor het winnen van lithium, kobalt, mangaan of neodymium? En waarom houdt Kenia nauwelijks iets over aan de daar verbouwde rozen en peultjes die we in Nederland verkopen?

De noodzaak om klimaatverandering, massa-extinctie en grondstoffenschaarste aan te pakken is duidelijk. Maar hoe doen we het goed? Oplossingen zijn pas écht duurzaam als ze ook mensenrechten en milieu in ontwikkelingslanden beschermen.

Hoor experts over klimaatrechtvaardigheid, de mogelijkheden van agro-ecologie om de wereld te voeden, gendergelijkheid en de rol van vrouwen bij een eerlijke transitie, de verantwoordelijkheid van bedrijven en welke financiële middelen er zijn. Kijk alle drie de afleveringen hieronder terug!

Deel I

Hoe de groene transitie in Nederland en Europa gepaard gaat met vervuiling en onrecht in minder welvarende landen. En hoe dit beter kan.

Deel II

Kan onze energietransitie zonder schadelijke mijnbouw in China, Afrika of Zuid-Amerika?

Deel III

Hoe je landbouw milieuvriendelijker kunt maken, met een beter leven voor boeren, én voldoende voedsel kunt produceren voor de wereldwijde vraag.

Samengesteld door
Fenno Verdaasdonk
Hoofd Marketing en Communicatie
Dit artikel gaat over