Amsterdam kent talloze initiatieven die zich inzetten voor het verbeteren van de buurt. Deze initiatieven staan dicht bij de burger en weten wat er speelt. Hoe gaan deze initiatieven te werk en wat kunnen we ervan leren? In gesprek met Haidy Bijnaar, een bevlogen sociale ondernemer uit Zuidoost.

Hoi Haidy! Kun je iets meer over jezelf vertellen?
“Ik ben oprichter van MeerMaatjes en Stichting Buurvrouwennetwerk Gaasperdam. Met MeerMaatjes hou ik me vooral bezig met het op gang brengen van diverse projecten en het adviseren binnen het sociaal domein. Ik organiseer samen met diverse partners projecten voor onder andere mensen met een licht verstandelijke beperking, senioren, mantelzorgers en naasten van verslaafden. Alleen maar kwetsbare groepen. We organiseren dan projecten die zorgen voor ontmoeting, dagbesteding, preventie van eenzaamheid en ondersteuning. Zo zijn er cursussen ‘Omgaan met stress’, ‘Liever bewegen dan moe’ en ‘Weerbaarheidstraining’. Ook zijn er bijvoorbeeld ontbijt- en lunchbijeenkomsten over sociale voorzieningen in de buurt en huiselijk geweld. En de ‘Seniorendisco’ natuurlijk, dat is fantastisch. Je ziet die mensen helemaal opbloeien en stralend de deur uitgaan. Daar doen wij het voor! Buurvrouwennetwerk is er vooral om vrouwen te versterken in hun economisch zelfstandigheid. Dan houden we ons bezig met bijvoorbeeld participatie en ondernemerschap, maar ook het hebben van een gezonde leefstijl. Dit doen we door middel van trainingen, coaching en het organiseren van diverse grote evenementen.”

Wat heeft je geïnspireerd om je hiervoor in te zetten?
“Er zijn heel veel vrouwen met talrijke kwaliteiten en talenten. Deze vrouwen hebben tegelijkertijd ook veel zorgtaken. Het is vaak een uitdaging om jezelf te ontwikkelen als je financieel krap zit, niet voldoende opleiding hebt genoten of een taalachterstand hebt. Daardoor zetten ze moeilijk stappen vooruit en komen ze een beetje vast te zitten. Ze geven aan dat ze wel iets willen doen maar hebben soms even dat duwtje in de rug nodig. Het is voor hen erg fijn als ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen en daardoor ook hun eigen broek kunnen ophouden. Daarbij focussen wij ons op wat de vrouwen wél kunnen en niet op wat ze niet kunnen. Dat is de insteek. Het is belangrijk dat de deelnemers lekker in hun vel zitten en in hun kracht staan. Daarom geven we ook veel empowerment-trainingen verwijzen we hen door naar andere instanties. Daarnaast zie ik erg veel mensen die ongezonde keuzes maken. Ze zijn zich er vaak niet van bewust van bewust wat een gezonde levensstijl inhoudt of hoe ze gezondere keuzes kunnen maken. Door een migratie-achtergrond zijn ze gewend aan bepaalde producten. Ook hebben ze minder geld om te besteden. Maar je kan ook low-budget lekker én gezond koken. In de buurt zijn er veel faciliteiten in de openbare ruimte waar je gratis kan sporten. Dat weten of doen mensen vaak niet.”

Hoe zorg je dat je de mensen bereikt die je wilt bereiken?
“Dat is een grote, arbeidsintensieve uitdaging, maar het lukt! Waarom? We gebruiken de werkwijze L.O.T. Laagdrempelig, Om de hoek en Toegankelijk. Daarnaast werken we outreachend. We gaan naar de mensen naar toe en luisteren oprecht naar hun wensen, behoeften en mogelijkheden. En we werken op maat. Dat is de kracht van MeerMaatjes en Buurvrouwennetwerk. Dat is een unieke aanpak en het werkt.”

Hoe zorg je dat je toegankelijk bent of blijft?
“Het is heel belangrijk dat de veiligheid van de deelnemers centraal staat. Ook zijn alle activiteiten gratis. Niks moet; mensen hebben de vrije keuze om mee te doen. En ze weten wat ze er concreet aan hebben omdat ik oprecht naar hun luister en iets met die informatie doe. Men voelt zich gehoord Daarom zijn ze toegewijd. Ze weten dat ik er mee aan de slag ga. Ik heb korte lijntjes met diverse samenwerkingspartners waardoor ik mensen warm kan overdragen aan de juiste persoon of instantie, zonder dat er allerlei bureaucratie aan te pas komt. We draaien niet zomaar een programmaatje af dat totaal niet aansluit op de wensen, behoeftes en mogelijkheden van mensen.”
“Een andere reden waarom we toegankelijk zijn is omdat mensen gewoon naar ons toe kunnen stappen en niet allerlei aanvraagformulieren hoeven in te vullen. Niet iedereen is bijvoorbeeld digitaal vaardig. Het is fijn dat ze gewoon zo mee kunnen doen of even kunnen bellen.”

Werk je ook samen met andere organisaties of buurtinitiatieven?
“Ja, ik werk graag samen omdat je elkaar kan versterken. Samenwerking is belangrijk omdat je elkaars expertise kan gebruiken. Veel activiteiten organiseren we met andere organisaties. Veel is in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Als er bijvoorbeeld een delegatie van de Gemeente langskomt om te kijken wat wij doen, nodig ik ook andere organisaties uit. Zo gun ik hen ook een platform en etalage om zichzelf te promoten. Want ik heb niks te verliezen. Samenwerken is vermenigvuldigen: we hebben hetzelfde doel. Dat is ook een reden waarom ik 12 november ga spreken in Pakhuis de Zwijger.”

Wat verwacht je toe te voegen aan het programma op 12 november?
“Ik verwacht er inspiratie op te halen en inspiratie te brengen. Ik wil laten zien waarom onze aanpak werkt en waarom samenwerking belangrijk is. We bereiken veel kwetsbare groepen en niet iedereen kan dat of weet hoe dat moet. Het belangrijkste is om goed naar mensen te luisteren. Laten zien dat je even de tijd neemt om met iemand te praten. Er zit vaak een diepere laag achter een antwoord van mensen, en ik ben er ijzersterk in om dát eruit te halen. Ik denk dat daarom onze activiteiten zo goed bezocht zijn. Onze cursus ‘Assertiviteit’ was binnen een uur volgeboekt. Er is veel animo. Ik wil tijdens het programma niet alleen maar praten over problemen. Laten we ook successen vieren! Laten we ook praten over dingen die goed gaan. Dat kan zorgen voor perspectiefverbetering. Er is namelijk heel veel potentie in Amsterdam Zuidoost. Ik wil duidelijk maken dat mensen er niet alleen voor staan. Onze slogan is: Je hoeft het niet alleen te doen.

Meepraten over buurtinitiatieven? Kom dan op 12 november naar het programma ‘Zorg voor elkaar’ in New Metropolis Zuidoost! Reserveer hier je plek.

Samengesteld door
Stef Brauers
Stagiair Programmamaker De Ruimtelijke Stad
Dit artikel gaat over