Samira Rafaela is de eerste Nederlandse Afro-Caribische Europarlementariër en delegatieleider namens D66. Naast de successen die ze behaalde binnen het Europese parlement, won ze ook nog eens de Harper’s Bazaar Women of the Year International Award 2020 en werd ze erkend als één van de meest talentvolle MEP’s door Politico Europe. Ze heeft echter besloten om haar functie als Europarlementariër neer te leggen en zich volledig te wijden aan haar initiatief ‘Europa op straat’, waarmee ze de kloof tussen burgers en de EU wil verkleinen.

Naar aanleiding van het programma aanstaande donderdag 2 mei, stelden wij Samira Rafaela alvast een paar vragen over de kloof tussen burgers en politiek:

Je bent vijf jaar Europarlementariër geweest, wat leerde je daar over de afstand tussen EU en haar burgers?

De afstand tussen de burgers en Europa is heel groot. Ik heb gemerkt dat mensen weinig weten over Europa, ondanks de vele goede wetgevingen die we voor hen maken. Zelf heb ik me ingezet om de genderloonkloof te bestrijden en ben ik verantwoordelijk geweest voor de nieuwe wet op loontransparantie die nu in 27 lidstaten wordt uitgevoerd. Ook heb ik me ingezet voor de Europese vrouwenquota en wetgeving tegen dwangarbeid wereldwijd. Dit zijn onderwerpen waarvoor ik daadwerkelijk wetgeving heb mogen maken, terwijl andere Nederlandse Europarlementariërs zich richten op andere onderwerpen. Helaas zijn niet alle inwoners op de hoogte van wat Europa voor hen betekent, en daarom ben ik gestart met mijn initiatief “Europa naar de straat”, een voorlichtingscampagne over Europa en de rol van het Europees Parlement, gesteund door collega-Europarlementariërs.

Hoe probeer je met “Europa naar de straat” de afstand te verkleinen tussen de EU en haar burgers? Kan dat succesvoller via deze weg, dan als Europarlementariër?

Met “Europa naar de straat” proberen we de afstand tussen de EU en haar burgers te verkleinen door informatieavonden te organiseren op scholen, in buurthuizen en sportverenigingen, om zo mensen te bereiken die we anders niet bereiken. Alles begint met informeren, het houden van interactieve presentaties, ondersteund met leuke slides en begrijpelijke informatie, zonder moeilijke woorden, en als die er zijn, proberen we de meest voorkomende woorden uit te leggen. Na het informeren willen we dat mensen zich bewust worden van wat Europa voor hen betekent. Stap twee is bewustwording en de laatste stap is gedragsverandering, waarbij mensen goed geïnformeerd zijn, bewust zijn van de voordelen en uitdagingen van Europa, en een positieve kijk op Europa ontwikkelen, zich erbij betrokken voelen, anderen informeren en het onderwerp Europa bespreken met vrienden en familie. Als een olievlek moet “Europa naar de straat” breed verspreid worden in steden en dorpen van Nederland.

Je bent de eerste Nederlandse Europarlementariër met Afro-Caribische roots. Hoe is de afstand tussen de inwoners van de Caribische eilanden en de EU en hoe wordt er naar de EU gekeken door de inwoners van de Caribische eilanden?

Sinds 2019 ben ik Europarlementariër voor Nederland, dus ook voor de Caribische eilanden. Ik heb Antilliaanse roots en voel me ook verantwoordelijk om de eilanden altijd te benoemen waar ik vind dat er te weinig aandacht is voor hun belangen. Ik heb me ingezet voor de eilanden om de band tussen hen en Europa te versterken. Tijdens de coronapandemie heb ik me ingezet om ervoor te zorgen dat de eilanden werden meegenomen in de faciliteiten en medische capaciteiten van Europa om de pandemie te bestrijden. Ik kom regelmatig op de eilanden en blijf onderbelichte onderwerpen agenderen, zoals de deelname van Caribische jongeren aan het Erasmus Plus programma en steunfondsen voor cultuur en toerisme.

Welke tip heb je voor toekomstige Europarlementariërs om zichtbaarder te zijn en de Europese burgers beter te bereiken?

Wees zichtbaar, ook op plekken waar niemand je verwacht, want daar kun je echt het verschil maken en word je gevoed met bruikbare persoonlijke verhalen en ervaringen. Treed uit je bubbel en zoek het oncomfortabele op, want dat houdt je scherp en gefocust!

Op donderdag 2 mei is Samira Rafaela samen met o.a. Devika Partiman, Mohammed Chahim en Younes Douari te gast in het programma ‘Europa naar de straat’. Reserveer nu je gratis plek!