De Bovengrondse presenteert Het Nieuwe Spelalfabet. Waar nu nog namen als Anton, Bernard en Cornelis dagelijks gebruikt worden om bijvoorbeeld een postcode of letterreeks te spellen, biedt Het Nieuwe Spelalfabet een wetenschappelijk onderbouwde namenlijst die de huidige Nederlandse samenleving wél representeert. Taalwetenschapper en fotograaf Desiré van den Berg portretteerde 26 naamdragers en journalist en schrijver Jill Mathon tekende hun verhalen op.

De fotoserie is vanaf 1 november te zien in het café van Pakhuis de Zwijger. Op 4 november om 20:00 wordt Het Nieuwe Spelalfabet live gepresenteerd in de Grote Zaal met diverse talks, interviews en spoken word.

Over Het Nieuwe Spelalfabet

Dagelijks gebruiken Nederlanders het spelalfabet om zichzelf te verduidelijken, bijvoorbeeld bij het spellen van een postcode of letterreeks. De A van Anton, de B van Bernard, de C van Cornelis. Op één naam na – Xantippe (zoek de betekenis daar eens van op) – bestaat het huidige Nederlandse spelalfabet enkel uit ouderwetse witte mannennamen die bijna niemand meer draagt. Hiermee bevestigen we keer op keer de witte mannennorm én reproduceren we, onbewust, een beeld van de samenleving dat niet bestaat (en nooit bestaan heeft).

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich kunnen identificeren met onze taal, presenteert De Bovengrondse Het Nieuwe Spelalfabet: een wetenschappelijk onderbouwde namenlijst die de huidige Nederlandse samenleving wél representeert. Dat is belangrijk omdat de manier waarop we dingen zeggen beeldvormend en beeldbepalend zijn. Zo toont wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld aan dat woorden en woordcombinaties die we in taal horen meebepalen in de manier waarop we de wereld waarnemen en indelen.

Voor het Nieuwe Spelalfabet portretteerde taalwetenschapster, fotografe en meervoudig Zilveren Camera winnares Desiré van den Berg 26 naamdragers. Journalist en schrijfster Jill Mathon interviewde deze mensen over hun naam, waarmee er nog meer achtergrondverhalen over voornamen en de daarmee gepaard gaande verwachtingen aan de oppervlakte verschenen.

Het Nieuw Spelalfabet is het laatste project van De Bovengrondse.