Op zondag 23 juni om 14:00 trekken deelnemers een rode streep langs bijna 200 kilometer Nederlandse kustlijn. Samen vormen ze een menselijke keten en vragen ze om snellere actie tegen ontwrichtende klimaatverandering en voor een duurzame economie. Zo maken ze het grote draagvlak voor meer en snellere klimaatactie zichtbaar. Een meerderheid van de Nederlanders sprak zich in 2023 uit voor meer klimaatbeleid en vraagt meer actie van de overheid.

Wat is The Climate Chain?
The Climate Chain is geen demonstratie. Het is simpelweg een enorme groep mensen die een minuut of 10 naast elkaar gaan staan op het strand of op de dijk, met de handen ineen, om te verbinden voor een versnelling van het beleid. De kustlijn vanaf Hoek van Holland in Zuid-Holland tot aan Lauwersoog in Friesland is opgedeeld in vakken van elk één kilometer. Je kunt je via de kaart aanmelden voor het vak waar jij samen met je familie, vrienden of collega’s wilt gaan staan. De kaart laat dan zien voor welke vakken al genoeg mensen komen, en waar er nog meer mensen nodig zijn.

Organisatie van The Climate Chain
The Climate Chain is een initiatief van Urgenda, ondersteund door tal van andere organisaties. Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Urgenda realiseert projecten op het gebied van van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij werken zij samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Doe mee!
Meedoen aan The Climate Chain is leuk én belangrijk, want de tijd dringt. De aarde warmt steeds sneller op, met alle gevolgen van dien. Mens, plant en dier worden bedreigd door klimaatverandering. Ondanks alle mooie voornemens, doen zij toch te weinig, terwijl we veel meer kunnen! Het Nederlandse klimaatbeleid is ontoereikend om ons deel te doen voor het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5 graad en biedt te weinig bescherming voor de biodiversiteit. Er is bovenal meer actie nodig. Geen woorden, maar daden.

Meld je aan via de website van The Climate Chain

Samengesteld door
In samenwerking met