De circulaire economie biedt veel kansen voor bedrijven, maar worstelt nog steeds met haar bekendheid buiten de duurzame sector. Een groep organisaties uit Amsterdam en omgeving heeft daarom de taskforce CACR in het leven geroepen, de Communication Alliance for a Circulair Region. Deze taskforce gaat bedrijven bewust maken van de zakelijke kansen van de circulaire economie.

De taskforce bestaat uit de HvA, Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City, Metabolic en AMS Institute samen met Gemeente Amsterdam. De CACR wil met artikelen, showcases, webinars en podcasts het bedrijfsleven in en om Amsterdam laten zien welke kansen de circulaire economie hen te bieden heeft.

Zakelijke kansen
Behalve dat circulariteit wereldwijd veel CO2-uitstoot bespaart en schaarse grondstoffen beschikbaar houdt voor onze welvaart, levert het in de nabije toekomst veel werkgelegenheid op in diverse sectoren in de regio. Hoewel dat op zichzelf al goede redenen zijn, focussen de organisatie binnen de CACR zich vooral op de vele zakelijke kansen voor individuele bedrijven. Die zijn belangrijk voor het overtuigen van bedrijven.

Neem bijvoorbeeld Product-as-a-Service (PaaS) en de deeleconomie, waarmee bedrijven eigenaar blijven van de goederen en tegelijk hun klantenbasis en inkomsten kunnen versterken. Of circulaire data, die zicht geven op de beschikbaarheid van grondstoffen waardoor organisaties meer leveringszekerheid hebben. Ook de veranderende wensen van grote klanten (als overheden en grootbedrijven) en investeerders zijn een zakelijke kans voor meer circulariteit binnen bedrijfsmodellen.

Multidisciplinair gezelschap
De kracht van de CACR is de diversiteit van de organisaties die erin verbonden zijn. Zo bieden Amsterdam Smart City en Amsterdam Economic Board een mooi netwerk(platform) aan, de HvA, Metabolic en het AMS Institute belangrijke kennispartners en zijn de gemeente Amsterdam en de belangrijke verbinders en faciliteerders van de communicatie-alliantie.

Aftrap met thema Circulaire data
Deze week trapt de CACR af met een inleidend artikel over de circulaire business en een vooruitblik naar de volgende artikelen rondom het eerste thema: Circulaire Data. Lees hier het eerste artikel.

Samengesteld door
Fenno Verdaasdonk
Hoofd Marketing en Communicatie