Hoe kunnen we de groene transitie ook rechtvaardig maken?

Waarom treft klimaatverandering vooral gemeenschappen in landen die het minste hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde? Hoe kan het dat bedrijven en overheden in Nederland werken aan een groene transitie, maar elders op de wereld nog vervuilende en destructieve industrie en landbouw ondersteunen? En hoe voorkomen we ook in Nederland de vorming van een eco-elite, die het zich kan veroorloven om duurzaam te leven, terwijl dat voor anderen niet is weggelegd?

Samengesteld door
Thomas van de Sandt
Programmamaker Duurzame Stad
Inhoudsopgave
Internationale klimaatrechtvaardigheid

Hoe zorgen we dat de groene transitie in Nederland en Europa niet gepaard gaat met vervuiling en onrecht in het Globale Zuiden? En wat doen we voor de landen en mensen die het meest worden getroffen door klimaatverandering - en hier vaak het minst aan hebben bijgedragen?

Rechtvaardig
Rechtvaardig
Rechtvaardige landbouwtransitie

De landbouw is tegelijkertijd één van de grote vervuilers én enorm gevoelig voor klimaatverandering. Hoe maken we het globale voedselsysteem toekomstbestendig voor mens en milieu op een manier die werkt voor boeren, landarbeiders, verwerkers en gemarginaliseerde gemeenschappen, met speciale aandacht voor vrouwen?

Rechtvaardig
Rechtvaardig