Hoe komen wij straks tevoorschijn uit de Corona-quarantaine? Als andere mensen in een nieuwe samenleving of wordt het business as usual? VPRO Tegenlicht vraagt het aan de internationaal vermaarde trendvoorspeller Lidewij Edelkoort, die het einde van de crisis afwacht in een compleet verlaten hotel in Kaapstad. En aan de Belgische psychiater Dirk De Wachter, thuis in Antwerpen. Welke vergezichten zien zij na deze gedwongen stilstand? Kan de quarantaine-ervaring ons wijzer maken? Wat is er nodig om deze crisis te benutten als kans voor blijvende verandering? In deze LIVECAST en Zoom webinar gaan we aan de hand van fragmenten uit de uitzending met maker van de uitzending Frank Wieringa, Marleen Stikker, Seada Nourhussen en Kate Raworth in gesprek over de wereld na de coronacrisis.

—–

How will we emerge from the Corona quarantine? As different people in a new society, or will it be ‘business as usual’? VPRO Tegenlicht questions internationally renowned trendwatcher Lidewij Edelkoort, who awaits the end of the crisis in a completely abandoned hotel in Cape Town, and Belgian psychiatrist Dirk De Wachter, in his home in Antwerp. What vistas do they see after this forced lockdown? Can the quarantine experience make us wiser? What does it take to use this crisis as an opportunity for systemic change? In this LIVECAST and Zoom webinar, we’ll speak with the maker of the documentary, Frank Wiering, and discuss the world after the corona crisis together with Marleen Stikker, Seada Nourhussen and Kate Raworth, using clips from the broadcast.

Over de aflevering
Wat doet de vertraging, de soberheid en de afzondering met ons, sociale dieren? Kan daar ook iets goeds uit komen? Nemen we onze consumptiedrang, individualisme, reislust, voortdurende haast en overproductie nu eens écht onder de loep?

About the documentary:

What does the delay, austerity and seclusion do to us social animals? Can anything good come out of it? Will we really take a closer look at our drive for consumption, individualism, traveling, constant haste and overproduction?

Lidewij Edelkoort

Trendvoorspeller Lidewij Edelkoort denkt dat de meeste mensen consumptie niet zullen missen in hun quarantaine. “Ze zullen merken dat het niet veel uitmaakt in hun leven. Al die rommel waren we eigenlijk al jaren spuugzat en minder consumeren is beter voor de aarde.” Het virus brengt ook iets goeds, zegt zij, want nu gebeurt wat we allang wisten dat ooit zou moeten gebeuren: minder vliegen, minder reizen, minder rotzooi, meer tijd voor elkaar.
—-
Trendwatcher Lidewij Edelkoort thinks that most people will not miss consumption in their quarantine. “They will notice that it doesn’t make much difference in their lives. We have been fed up for al time now with all this mess for years and consuming less is better for the earth. ” The virus also brings something good, she says, because what we’ve longed for can finally happen now: less flying, less travel, less mess and more time for each other.

Dirk de Wachter

Psychiater Dirk De Wachter hoopt dat we door het gedwongen isolement van de quarantaine en het gemis van aanraking het belang van fysiek contact weer gaan inzien. Hij verwacht dat we elkaar na de crisis weer meer gaan aanraken. “Burn-out is vaak het gevolg van een gebrek aan betekenis en aanraking. Ik denk dat we fysiek contact na deze crisis weer gaan koesteren, meer knuffelen. Het is raar om te zeggen in tijden van #metoo, maar elkaar aanraken is een basisvoorwaarde voor leven. Raar genoeg brengt deze crisis dus ook het beste in mensen naar boven: medemenselijkheid.”
—-

Psychiatrist Dirk De Wachter hopes that through the forced isolation of the quarantine and the lack of touch, we will once again recognize the importance of physical contact. “Burnout is often the result of a lack of meaning and touch. It’s weird to say in times of #metoo, but touching each other is a basic prerequisite for life. Babies that are not touched well, do not grow. The need is high. I saw so many burnouts and depressions, there is a high need for a delay. As a psychiatrist I am on the side of people who can no longer. Strangely enough, this crisis also brings out the best in people: humanity.”

This event is developed by
The moderator of this event is
Bart Krull
Freelance moderator
Media partner
Programme seriesTegenlicht Meet Up

In de week na de uitzending van de Tegenlicht documentaire, zetten we -aan de hand van filmfragmenten - het gesprek voort, samen met de filmmaker, relevante gasten en het publiek.