Partnerschap Amsterdam Smart City
Pakhuis de Zwijger werkt met ASC mee aan grote transitie-vraagstukken in de stad.