Groen als nutsvoorziening
Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer, over het creëren van een groen netwerk in de stad.