Maakplaats 021 is een speelkamer in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) waar jongens en meisjes uit de buurt op een laagdrempelige manier hun creativiteit en digitale vaardigheden kunnen ontplooien. Zélf ontwerpen, bouwen en aan de slag met nieuwe technologieën.

Maakplaats 021 is een initiatief van OBA, Waag, Pakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam en komt tot stand met steun van de Gemeente Amsterdam. De partners zien het als gezamenlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft. Iedereen moet de kans krijgen de vaardigheden te ontwikkelen die passen bij deze tijd.

Maak je Buurt!

Sinds de start van de Maakplaats 021 zijn wij bezig geweest met het programma ‘Maak je Buurt’. Elke buurt heeft positieve kanten en verbeterpunten. In elke buurt is dat weer anders: in de Pijp is er behoefte aan verbinding tussen nieuwe en oude bewoners, in Zuidoost is er leegstand, de Indische buurt heeft last van gentrificatie en in Nieuw-West speelt er een afvalprobleem. In de maakplaats gaan we met kinderen in gesprek over deze thema’s. Één vraag staat in het programma altijd centraal: hoe willen kinderen zelf dat hun buurt er straks uitziet?

Na het gesprek gaan we op verkenningstocht door de wijk. Wat is er allemaal te doen? Wat zijn de leuke en minder leuke plekken? Wat kan er wel een opknapbeurt gebruiken? De kinderen brengen de antwoorden in kaart en gaan samen iets te maken waar de buurt beter en mooier van wordt.

In het programma leren kinderen in hun eigen omgeving te werken, en dat is belangrijk. De maakplaatsen staan grotendeels in wijken waar de grote-steden-problematiek zichtbaar en voelbaar is. Door met liefde en aandacht met hun buurt bezig te zijn, raken kinderen meer met hun omgeving verbonden.