Normaal doen?
Turkse Nederlanders debatteerden met premier Rutte over zijn pleur-op-houding.