Toekomst van werk


Hoe komt ons werk er in de toekomst uit te zien? Wat betekent dat voor de werkgelegenheid?

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en Pakhuis de Zwijger organiseren een reeks avonden waarin de trends, de praktijk en de toekomst van werk(gelegenheid) worden besproken. Werk vormt de ruggengraat van onze samenleving. Werk zorgt voor inkomen, een gestructureerde dagindeling, gevoel van eigenwaarde en verbinding tussen mensen. Ons werk willen we dus niet kwijt, maar toch is het aan ingrijpende verandering onderhevig. Machines gaan de mens in steeds grotere mate aanvullen of vervangen, flexwerken lijkt immer aan populariteit te winnen en werk dient vaker gecombineerd te worden met zorgtaken. En hoe zit het met werkeloosheid en tweedeling op de arbeidsmarkt? Het IISG doet internationaal onderzoek naar de geschiedenis van werk en arbeidsverhoudingen en beheert een grote collectie op dit gebied. De uitkomsten van historisch onderzoek kunnen zo bijdragen aan een beter begrip van de arbeidsontwikkeling in het heden.


Dit zijn alle programma's in deze reeks

Toon meer programma's