Smart Citizen Talks


Photo by Brooke Cagle on Unsplash.

In de Smart Citizens Talks verkennen we bottom-up en grassroots initiatieven van mensen die hun inventiviteit en passie gebruiken om hun leefomgeving te verbeteren. Ze zetten technologie naar hun hand, zoeken ruimte in regelgeving, hacken gesloten systemen en vinden nieuwe toepassingen voor oude gebruiken. Niet de nieuwe technologie, maar de behoeften van mensen zijn het uitgangspunt bij het nadenken over innovatie in de stad. Vanuit dat perspectief ontstaan nieuwe technologische toepassingen die bijdragen aan het handelingsperspectief en daarmee de stad mooier, duurzamer en toegankelijker maken. Dat kan tech-savvy maar ook low tech. Door zelf sensoren te bouwen waarmee je luchtkwaliteit kunt meten, door alternatieve netwerken te bouwen of te experimenteren met nieuwe vormen van (zelf)organisatie zoals het Broodfonds, de G1000 of Liquid Democracy. Door buurtplatforms op te zetten om diensten te ruilen, als dumpsterdiver eten te redden van de afvalberg of door actief te zijn als stadsboer. Op welke manier wordt technologie ingezet, ontrafeld of gehackt? Hoe verhouden lokale initiatieven zich tot wereldwijde bewegingen? Vanuit deze vragen proberen we een beeld te vormen van de ontwikkelingen en de impact die ze hebben op de manier waarop we onze samenleving organiseren. We laten ons inspireren en tasten nieuwe mogelijkheden af op zoek naar uitgangspunten voor het ontwerp van een open, sociale en inclusieve wereld. De serie Smart Citizens Talks is een samenwerking tussen Pakhuis de Zwijger, Universiteit Twente en Waag Society.


Alle bezoekers van Smart Citizen Talks

Deze leden bezochten één of meer programma's uit de reeks.