Rooilijn Kenniskring


Over wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening
rooilijn

Programmareeks waarin aandacht wordt gegeven aan interessante en actuele onderwerpen aangaande het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling. De Kenniskring richt zich op studenten, net afgestudeerden, onderzoekers, werknemers van adviesbureaus, corporaties, gemeenten, et cetera. Het zijn geen hoogdravende conferenties, maar toegankelijke bijeenkomsten.


In samenwerking met