Play The City


Stedelijke ontwikkeling testen in de simulatiestudio
play the city hi-res

Gebiedsontwikkeling in de 21e eeuw is dynamisch en complex. Diverse belanghebbenden -groot en klein- maken de stad. Verschillende machtsverhoudingen en conflicterende belangen moeten gecoördineerd worden voor effectieve besluitvorming. Om deze opgave voor iedereen toegankelijk te maken creëren we door middel van City Gaming een veilige omgeving waar op een eenvoudige, snelle en leuke manier adaptieve stedelijke ontwikkeling getest kan worden. De training game biedt werkelijke scenario’s aan van opgaven die in Nederland spelen, zodat je verzekerd bent van nieuwe inzichten in het spel en kunt nadenken hoe echte resultaten geboekt kunnen worden.