PdZ x Panorama 2028


Op zoek naar de brede welvaart
Photo by Gabrielle Cepella

Wat wordt de toekomst van Nederland? En hoe gaat deze zich vormgeven? Hoe gaan we om met een vergrijzende bevolking aan boord en gelijktijdig een krimpende groep werkenden? Hoe worden we gezond ouder? Hoe gaan we om met eenzaamheid, met een bloeiend cultureel klimaat of met stad of regio binnen Europa?

Dit zijn belangrijke thema’s. Thema’s die we in Pakhuis de Zwijger vaker behandelen. Maar de Metropoolregio Amsterdam is niet de graadmeter voor ons land. Met De Brede Welvaart onderzoeken we vanuit Amsterdam en Leeuwarden de toekomst van Nederland. Vanuit het perspectief van de stad en het ommeland. Door verschillende thema’s te toetsen op beide plekken, proberen we achter de verschillen, maar juist ook de overeenkomsten te komen. En te zien hoe de toekomst er uit gaat zien. Welke perspectieven zien we. Welke kansen? En welke opgaves? Tijdens de uitvoer van dit programma gaat het dus niet over de belangen van vandaag maar richten we ons op de lange termijn ambities van morgen. Op zoek naar het gesprek over wat deze brede welvaart nou is in Nederland, met programmering zowel in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam als in de Kanselarij, in kader van Panorama 2028, in Leeuwarden.