Oostenburg


Voor een kwalitatief goed bestemmingsplan is het stadsdeel op zoek naar input van de huidige ondernemers op en rond Oostenburg en de buurtbewoners.
Pakhuis Oostenburg

In oktober en november 2014 organiseerde stadsdeel Centrum in samenwerking met Pakhuis De Zwijger drie themabijeenkomsten om ideeën en suggesties te verzamelen. Voor een kwalitatief goed bestemmingsplan is het stadsdeel op zoek naar input van de huidige ondernemers op en rond Oostenburg en de buurtbewoners. Ook partijen, zoals woongroepen en creatieve ondernemers die zich in de toekomst hier willen vestigen, werden gevraagd om een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt van de thema-bijeenkomsten is het Ruimtelijk Kader. Dit is te bekijken op www.centrum.amsterdam.nl/oostenburg.