De Nieuwe Groene Revolutie


Beeld: Hans van der Meer.

De manier waarop we ons voedsel produceren is aan radicale vernieuwing toe. Meer dan vijftig jaar lang is het devies geweest: zoveel mogelijk, zo efficiënt mogelijk produceren. Maar deze manier van voedsel produceren is onhoudbaar geworden. De negatieve effecten, zoals drastische afname van biodiversiteit, uitputting van de grond, en maatschappelijke vraagstukken rondom dierenwelzijn, hebben alarmerende vormen aangenomen. We hebben een nieuwe balans nodig tussen onze voedselproductie- en consumptie en de draagkracht van de aarde. Met het presenteren van een nieuwe Landbouwvisie (september 2018) heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder leiding van minister Schouten een stip op de horizon gezet: kringlooplandbouw. Maar wat betekent kringlooplandbouw precies? En hoe organiseren we de Nederlandse landbouw zo, dat de productie goed is voor de aarde én de boeren? Daarover gaat programmadrieluik De Nieuwe Groene Revolutie.


Alle bezoekers van De Nieuwe Groene Revolutie

Deze leden bezochten één of meer programma's uit de reeks.